Hlavná stránka 
O škole
Sprievodca šk. rokom 2020/2021 - MŠVVaŠ
Jedálny lístok : žiaci a zamestnanci školy /14.12. - 18.12.2020/
Domáce úlohy pre žiakov /marec - jún 2020/
Koronavírus COVID-19 - pokyny
Inovované ŠkVP - 2019/2020
Užitočné www na DOMA
Školský poriadok
Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov
Oznam o výške úhrady za obedy v ŠJ od 7.10.2019
Prázdniny 2020/2021
Projekt "Škola otvorená všetkým"
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"//POP/ 
Záujmové útvary v šk. r. 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti    2019/2020
Správa o vzdelávaní počas mimoriadnej situácie   2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti    2018/2019
Školský psychológ /projekt MPC POP/   Užitočné linky
Školský špeciálny pedagóg  /projekt MPC POP/
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Verejné obstarávanie 
Fotoalbumy - nové
Detská olympiáda /do 2010/
Kolektívna zmluva 2020 
Pedagogickí a odborní  zamestnanci - 2020/2021 
THP
Pedagogické dokumenty 
Rada školy  
Vianočná akadémia  2019 
Z histórie školy  
Archív
Plán kontinuálneho vzdelávania
Súťaže, úspechy
Poddargovské hry 58.
Voľné pracovné miesta
Finančná gramotnosť - metodika