Úspechy našich žiakov v súťažiach:

Adam Marunič - 5.A - 2.miesto - geogafická olympiáda - obvodové kolo

Timea Vargová - 7.A - 3.miesto - Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

Anna Mária Takáčová - 3.A - 3.miesto - Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

Ľubomír Rác - 6.B - Športovci očami detí - výtvarná súťaž

Adela Sojková, Gabriela Maliničová, Ján Fecko - 8.A - 1.miesto - biblická olympiáda - obvodové kolo, postup na krajské kolo

Viktória Pristášová 4.A, Slavomír Strenk 4.A, Natália Serbinová 3.A - 1.miesto - biblická súťaž

Patrícia Marcinová 1.A, Elena Rožoková 1.A, Branislav Sojka 2.A - 2.miesto - biblická súťaž - obvodové kolo

Tomáš Prítoka - 3.A - 3.miesto - Európa v škole - výtvarná súťaž - obvodové kolo

Samuel Puškár - 2.A - 1. miesto - Vesmír očami detí - výtvarná súťaž - obvodové kolo

Dňa 4.4.2014 sa v Trebišove uskutočnila okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, na ktorej nás úspešne reprezentovali naši prváci z 1.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Kvetoslavy Vincenčíkovej. Svojou hudobnou rozprávkou Tri kuriatka obsadili 1. miesto a postúpili na krajskú prehliadku do Košíc. Dňa 12.4.2014 úspešne reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke. Ďakujeme všetkým malým hercom aj ostatným, ktorí sa na realizácii divadielka podieľali.

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým za úspešnú reprezentáciu školy!