Verejné obstarávanie zákaziek:

 

2020

Nákup notebookov

Maliarske práce v triedach

Oprava strechy kotolne

Teambuilding pedagogických zamestnancov

Stavebné a maliarske práce

Výmena okien v telocvični

 

2019

Oprava osvetlenia v triedach

Kuchyňa, strecha - telocvičňa, stavebné a maliarske práce

Oprava strechy

Oprava podlahy v triedach

Maliarske práce - chodba A pavilón 1.posch.

 

2018

Maliarske práce

Renovácia podláh v triedach

Výmena okien v škole a ŠJ

 

2017

Školské lavice a stoličky /2017/   

Stoly pre učitežov /Nová ul./  - 2017

Panvica do ŠJ - 2017

Maliarske práce / Nová ul./ - 2017

Podlaha - oprava na chodbe  /2017 júl - august/

 

2016 - 2014

Kamerový systém, Videotelefón - vrátnik pre ŠKD

Nákup výpočtovej techniky

Výmena okien 10.2015

Oprava strechy

Školské potreby v HN

Montហa demontហstrešných žžabov

Nábytková zostava

Školské potreby v HN 2015-2018

Výmena okien