Členovia rady školy na funkčné obdobie 2016- 2020:

 

Mgr. Ivanišinová Martina  - ped. zam. - podpredseda RŠ /voľby zo dňa 8.4.2016/

Mgr. Kožuchová Lenka - ped. zam. - /voľby zo dňa 8.4.2016/

Ing. Pipová Katarína - neped. zam. /voľby zo dňa 8.4.2016/

Maruničová Eva  - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Bc. Krupská Katarína - rodič  /voľby zo dňa 19.4.2016/

Stričková Martina  - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Vargová Lenka - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Gleza Imrich - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č. /2018 od 1.1.2019/

Mgr. Hohoš Michal - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.  /2018 od 1.1.2019/

Ing. Konečný Jaroslav - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.  /2018 od 1.1.2019/ 

Mgr. Varga Jozef  - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.   /2018 od 1.1.2019/ 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 16.6.2016.

Členovia rady školy na funkčné obdobie 2016- 2020:

Mgr. Kožuchová Alena - ped. zam. - predseda RŠ /voľby zo dňa 8.4.2016/

Mgr. Ivanišinová Martina  - ped. zam. - podpredseda RŠ /voľby zo dňa 8.4.2016/

Ing. Pipová Katarína - neped. zam. /voľby zo dňa 8.4.2016/

Ing. Hrušovská Viera  - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Bc. Krupská Katarína - rodič  /voľby zo dňa 19.4.2016/

Stričková Martina  - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Vargová Lenka - rodič /voľby zo dňa 19.4.2016/

Balega Miroslav - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/

Ing. Timková Eva - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/

Ing. Vojtko Jozef. - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/ 

Ing. Jeňo Jozef  - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/ 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 16.6.2016.

 

Štatút Rady školy pri ZŠ Sečovce Ul. Komenského 4

Plán práce Rady školy pri ZŠ Sečovce Ul. Komenského na šk. rok 2016/2017

 

 

 

 

Členovia rady školy na funkčné obdobie 2012- 2016:

Vincenčíková Kvetoslava, Mgr. - ped. zam. - predseda RŠ

Sojková Monika, Mgr. - ped. zam.

Oborilová Marcela - neped. zam.

Bašta Mário - rodič

Krupšová Alena, Bc. - rodič  

Marcinková Slávka - rodič

Vargová Lenka - rodič

Balega Miroslav - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/

Timková Eva Ing. - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/

Vojtko Jozef Ing. - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/ 

Jeňo Jozef Ing. - zástupca zriaďovateľa /Uznesenie MsZ č.8/2014 od 9.1.2015/ 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 26.4.2012.