Z histórie školy

1960 - riaditeľom školy je Varga

1961 - 1965 - výstavba ZDŠ na ul. Komenského na pôde bývalého mestského parku

1962 - riaditeľom školy je Titko

1963 - presťahovanie do nových priestorov

         - riaditeľom školy  je Frajt Michal

od r. 1961 - organizovanie Poddargovských hier, od r. 1965 sa zúčastňujú Pořičí nad Sázavou, od r. 1969 Zruč nad Sázavou

Najlepšie športové výsledky: Jakabová Mária - r. 1961 majsterka kraja v cezpoľnom behu, r. 1966 Sakalová Mariena beh na 60 m najlepší čas v republike, r. 1967 Viner Peter štvorboj - prvý v republike.

 1976 - riaditeľ: Švirbeľ Michal, zástup. riad.: Lajčák Pavol, Rechtorovič Karol/od r.1987 Bovan Milan

1990 - riaditeľ: Popaďák Ján, zást. riad.: Nemcová Bernadeta, Bérešová Monika

1991 - riaditeľka: RNDr. Bérešová Monika, zást. riad.: Mgr. Miňová Mária, Mgr. Hallér Gejza, od r. 1997 Mgr. Grančay Ján

2003 - RNDr. Bérešová Monika nastúpi na funkciu primátorky, Mgr. Hallér Gejza - poverený riaditeľ školy

2004 - riaditeľ: Mgr. Hallér Gejza /od 1.7.2004/, zást. riad.: Mgr. Rabatinová Katarína /od 1.8.20004/, Mgr. Grančay Ján.

2005 - výmena palubovky v srednej a malej telocvični, vymaľovanie stien v telocvični, oprava oplotenia pri zadnom ihrisku pri ceste 

2006 - 45. ročník PHŽ

2007 - výmena podlahy v jedálni, obklad stien, rekonštrukcia sociálnych zariadení, 46.ročník PHŽ

 

UCITEL5.JPG (59139 bytes) ucitelia.jpg (103686 bytes) UCITEL6.JPG (85087 bytes) UCITEL4.JPG (79497 bytes) UCITEL~1.JPG (90976 bytes)
1984/85 1992/93 1997/98 1998/99 1999/2000
ucitel7.JPG (140824 bytes) pk.jpg (68212 bytes) ucitkol20006.JPG (82228 bytes)

ucitelia0607.jpg (84612 bytes)

2001/2002 2004/2005 2005/2006  2006/2007 2012/2013 2013/2014