F O T O A L B U M Y - 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Škola v prírode

F O T O A L B U M Y - 2 0 1 9 / 2 0 2 0 

Lyžiarsky výcvik

"Daruj Vianoce" - grantový projekt Nadácie Orange

Otvorenie školského roka

Dejepisná exkurzia

Šarkaniáda

Škôlka v škole

Výstava jesenných plodov

 F O T O A L B U M Y - 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Návšteva múzea v Trebišove 21.3.2018

Veľkonočná výstava v kultúrnom dome 20.3.2018

Deň otvorených dverí 

Dejepisná olympiáda - Marunič, Kucik

Misia modrá planéta

Exkurzia 1-4 v Košiciach

Karneval 1-4 

Na kĺzisku v Trebišove

Hviezdoslavov Kubín 2018

 

september - december 2017

Vianočná akadémia

Šarkaniáda na Dargove

Pernikové popoludnie v ŠKD

Mikuláš na škole

Návšteva múzea v Trebišove 

Návšteva škôlkárov z MŠ Jarná v škole 

Exkurzia v múzeu v Budimíre a Košiciach

Mandaly 2017 

Otvorenie školského roka 2017/2018 - nové

Exkurzia v Osvienčime

Záver školského roka 2016/2017

F O T O A L B U M Y - 2 0 1 6 / 2 0 1 7 

apríl - máj 2017

Deň otvorených dverí 

Deň hasičov

Deň mlieka

Deň narcisov

Deň Zeme - čistenie okolia školy

Hviezdoslavov Kubín

Karneval 2017

Mliečko B triedy

Pasovačka 2017 v I.A

Slávnostný zápis prvákov v knižnici

Stavanie mája

ŠKD Na strome maľované

Veľkonočna výstava a Deň Zeme

Viktoria Kočišová víťazka Čitateľského orieška so svojimi výhrami

Zápis do 1. ročníka

 

január - marec 2017

Deň otvorených dverí 2017 

Na kĺzisku v Trebišove 

Cesta do rozprávky 

Komenského latka 2017

Akcia siatie bylín - ŠKD 

Land art v ŠKD 

 

september - december 2016

Vianočná akadémia 

ŠKD - divoké účesy 

Vianočné dielne. Zimné radovánky

Mikuláš. Divadielko  Martinko  Klingáč

Vesrmír a slnečná sústava  

Zdravý životný štýl 

ŠKD - strašidelné popoludnie 

Jesenné mandaly 

Exkurzia žiakov 5.-9. roč. v Košiciach - 19.10.2016

Detský tréning - Spartan Race

Dopravná výchova

Privítanie prváčikov

 

F O T O A L B U M Y - 2 0 1 5 / 2 0 1 6 

 

Záver školského roka 2015/2016.

Deň rodiny. Juniáles.

Školský výlet - Ochtiná - Betliar

Škola v prírode - 16.5.2016 -20.5.2016 - Nová Lesná - nový fotoalbum 

PHŽ 55. - nový fotoalbum 

Z histórie Poddargovských hier žiakov     1.časť /čb/       

Z histórie Poddargovských hier žiakov     2.časť  /čb/

Z histórie Poddargovských hier žiakov    3. časť /farebné/  

Z histórie Poddargovských hier žiakov    4.časť /farebné/

PHŽ 50.  

PHŽ 50. (2)  

PHŽ - výber fotografií  

Okresné kolo v hádzanej dievčat

Biblická olympiáda

Slávnostný zápis do 1. ročníka 

Veľkonočná výstava

Komenského latka 2016

Veľkonočná výstava

Matematický klokan

Hviezdoslavov Kubín 2016

Kĺzisko 1.-4.

30.03.2016

Na kĺzisku 1.-4. v Trebišove 

Deň otvorených dverí 2016 - 11.3.2016 

29.2.2016

Mikuláš na škole 

Streľba zo vzduchovky - okresné kolo

Vianočná akadémia

Otvorená hodina v 1.A 

Karneval 2015

2.ples v ŠKD - 29.1.2016  

Na kĺzisku v Trebišove

Svetový deň mokradí - beseda

Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016

F O T O A L B U M Y - 2 0 1 4 / 2 0 1 5 

7.5.2015

Slávnostné ukončenie šk. r. 2014/2015

Deň rodiny  1.

Deň rodiny 2.

Mierový beh

Detská olympiáda pre 1.-4. roč.

Slávik Slovenska /okresné kolo/ 

Stavanie mája 

Projekt School Dance 

Projekt - "Moja obec" 

Deň Zeme 

Žuvačkové kráľovstvo /Mgr. Vincenčíková/ 

Exkurzia v múzeu - Bánovce nad Ondavou /rodisko Pavla Horova/ 

30.3.2015

Komenského latka

Ľ. Štúr - beseda pri príležitosti Roka Ľ. Štúra 2015 

Šaliansky Maťko /Elena Rožoková - 2.A/

Na kĺzisku 

ŠKD PLES 

Zemplín špíva i hutorí /Prítoka Tomáš - 4.A, Uchaľ Jakub - 6.A, Kotľar Adrian - 3.B/

Pasovanie prvákov

Otvorená hodina v 1.A

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Karneval žiakov 1.-4.

Zimné radovánky na školskom dvore

Na Zimnej univerziáde na Štrbskom plese

Zápis do 1. ročníka

Vianočná akadémia

Muffiny - výstava spojená so súťažou

Školský klub v decembri

 

Mikulášsky deň otvorených dverí - 1. časť

Mikulášsky deň otvorených dverí - 2. časť

Halloween v našej telocvični  - nové /18.11.2014/

Projekt škôlka v škole - návšteva detí z MŠ Jarná  /boli pridané nové fotky 18.11.2014/

Projekt škôlka v škole - návšteva detí z MŠ Obchodná  /boli pridané nové fotky 18.11.2014/

Medziročníkový turnaj v malom futbale

Jesenné aktivity v ŠKD  /strašidelné popoludnie, jabĺčkový deň/

Exkurzia v Košiciach /II.stupeň/

Návšteva divadelného predstavenia v Trebišove /I.stupeň + 5.A/

Jablčkový deň v 2.A

Slávnostné otvorenie školského roka 

 

 

 F O T O A L B U M Y - 2 0 1 3 / 2 0 1 4 

Fotoalbumy /február 2014 - máj 2014/

 

Stavanie mája 

Deň Zeme - kvíz na roč. 5.-9. 

Deň Zeme - upratovanie areálu školy a mesta 

Divadielko v Košiciach 

"NAJ" - kniha - vyhodnotenie 

Karneval 2014 

Imatrikulácia v 1.A 

Hviezdoslavov Kubín  

Komenského latka 

Na kĺzisku 1 

Na kĺzisku 2 

 

Fotoalbumy /december 2013 - január  2014/

Zápis do 1. ročníka 2014/2015 

Mikuláš na škole 

Košice - vianočné trhy

Vianočná burza 

Muffíny - súťaž 

Diplomy zo súťaží /Zdravý životný štýl, Ruže mojej duše, .../

Miklášsky hádzanársky turnaj žiakov 1.-4. roč. 

Divadielko 

 

Fotoalbumy /september - november 2013/

Výchovný koncert 5.-9. /Čekovský/ 

Diplomy /1.m. - satelitný turnaj v malom futbale 2012/2013, turnaj v hádzanej - 2.m. dievčatá, 3.m. chlapci/ 

Halloween 2013 

Návšteva 1.-4. v Štátnom divadle - Košice

Projekt Škôlka v škole - MŠ Jarná - Rozprávkovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Obchodná - Rozprávkovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Jarná - Zahrajkovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Obchodná - Zahrajkovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Jarná - Zvieratkovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Jarná - Počítačovo

Projekt Škôlka v škole - MŠ Obchodná - Počítačovo

Jabĺčkový deň 

Športový deň 

Šarkaniáda v Dargove

Deň chôdze /turistická vychádzka žiakov5.A tr. do Slanského pohoria/ 

Projekt Škôlka v škole - MŠ Jarná - 1.stretnutie 

Projekt Škôlka v škole - MŠ Obchodná - 1.stretnutie 

Otvorenie šk. roka 2013/2014

Šmolko burza 

 

F O T O A L B U M Y - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 

Nové fotoalbumy /12.06.2013/

Noc v škole - 2.A

Deň matiek

Deň pohybu - 2.A

Deň mlieka v 2.A

Galéria na plote - vyhodnotenie 1.-4.

Slávik Slovenska 2013

Deň Zeme /v meste/

Galéria na plote - roč. 1.-4.

Deň Zeme - roč. 5.-9. /kvíz/

Deň Zeme - 3.A

Deň narcisov

Deň matiek /pripravila p. uč. Frajtová/

 

Nové fotoalbumy /12.04.2013/

Výlet v Aquacity Poprad 4.A triedy   /9.4.2013/

Klzisko Trebišov  /14.2.2013/

Exkurzia - Múzeum v Trebišove   /  13.3.2013/

Komenského latka  - ZŠ Sečovce Ul. *Komenského   /19.3.2013/

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

Zimné radovánky  / ŠKD /

 

 

Nové fotoalbumy /14.02.2013/

Karneval2  /učiteľky 1.-4./

Pasovačka prvákov  /Mgr. Maszkáľová/

Čo si obliekame?  - zážitkové učenie na hodinách ANJ   /Mgr. Vincenčíková/

Projekt ŠKD - Práva dieťaťa   /Mgr. Sabanová/

Triedny projekt - Oci, mami, čítajte si s nami ...   /PaedDr. Danková/

Nové fotoalbumy /01.02.2013/

Karneval

Zápis1, Zápis2, Zápis3

Vianočná akadémia

Divadielko 

Košice - exkurzia

Košice - vianočné trhy

Nové fotoalbumy /27.10.2012/

Slávnostné otvorenie školského roka,

Halloween 2012

Projekt "Škôlka v škole" - MŠ Jarná na výstavke Plody jesene,  

Projekt "Skôlka v škole" - MŠ Obchodná na výstavke Plody jesene,  

Projekt "Škôlka v škole" - MŠ Jarná na počítačoch,  

Košice - ročníky 1.-4. na nášteve v bábkovom divadle,    

ŠKD - jabĺčkový deň

 F O T O A L B U M Y - 2 0 1 1 / 2 0 1 2 

Nové fotoalbumy /3. júna 2012/: 

MDD 2012,

PHŽ 51.ročník /foto Pipa M., Ing./,  

Deň matiek v ŠJ,  

Galéria na plote - vyhodnotenie,  

Portrét mojej mamy /práce žiakov ŠKD/,  

Tvorivé hry v piesku - naše hrady /ŠKD/,  

Kanada - SR

Nové fotoalbumy /10.mája 2012/: 

Minihádzaná

Viktor 

Na hasičskej stanici v Trebišove  

Galéria na plote

Nové fotoalbumy /3.mája 2012/

Exkurzia 1A v Trebišove - CVČ Príroda

Deň Zeme na roč. 5.-9.

Deň Zeme v ŠKD

Nové fotoalbumy /23.apríla 2012/

Slávik Slovenska

Deň narcisov

Stretnutie bývalých učiteľov školy

Európa v škole - odmenení žiaci

Veľkonočná výstava v KD

Merkuriáda v I.A triede

Nové fotoalbumy /27.marca 2012/

Žiaci 3.A s tr. uč. Vatrálovou  na nášteve u p. Mikuláša Kasardu

Komenského latka /16.3.2012/

Klokan - medzinárodná matematická súťaž /19.3.2012/

Vesmír

Hviezdoslavov Kubín

Beseda o drogách /p. Remper/ 

Karneval 2012

Nové fotoalbumy /8.februára 2012/: 

Pasovanie prvákov /1.A/ 

Prírodovedné projekty v 2.A -  Projekt  DOM,  Projekt - klíčenie fazuľky

Zimné radovánky v ŠKD Srdiečko

Na klzisku v Trebišove /5.-9./   -  2.2.2012

Dni otvorených dverí spojené so slávnostným zápisom detí do 1. ročníka 21. a 22. 01.2012 - 2.časť 

Dní otvorených dverí spojené so slávnostným zápisom detí do 1. ročníka /21. - 22. január 2012/

Tanečný venček  /14.01.2012/

Vianočná akadémia 2011 /21.12.2011/

Vianočná burza v škole

Košické Vianoce

Vianočná výzdoba

Danková p. uč. - perníkové popoludnie

ŠKD - perníky

Mikuláš 2011

Sojková M.

Nové fotoalbumy na webe: /05.decembra 2011/

Projekt Škôlka v škole - pre MŠ Obchodná

Projekt Škôlka v škole - angličtina hravo

Vianočné ikebany - práce našich žiakov

Zdravý životný štýl - vyhodnotenie

Emery Roth - spoločná fotka s akad. sochárom Jánom Leškom

Pyžamová párty 2011 v ŠKD

Doprava a my - projekt ŠKD

Projekt Škôlka v škole - dopravné hry a pexeso 

Projekt Škôlka v škole - hudobná pre MŠ Jarná

Projekt Škôlka v škole - prírodoveda pre MŠ Jarná

Projekt Škôlka v škole - divadielko pre MŠ Jarná

Projekt Škôlka v škole - divadielko pre MŠ Dargov

Halloween na škole

Halloween v ŠKD

Exkurzia na výstave KOLESO v Trebišove - múzeum

Školské kolo súťaže Zemplín špíva

Divadielko pre žiakov 1.-4.

Pamätný list Matice Slovenskej pre ZŠ Komenského Sečovce

Exkurzia v Košiciach /7.-9./

Jabĺčkový deň  a Land Art v ŠKD

Škôlka v škole - počítače - 18.10.2011

Jabĺčkový deń v 3.A,   Jabĺčkový deń v 2.A                                                     

Jabĺčkový deň v 1.B                                                                       

Šarkaniáda našich žiakov v Dargove /nové/

Otvorenie školského roka 2011/2012

Európsky týždeň mobility

Šarkaniáda

 F O T O A L B U M Y - 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Škola v prírode - Vernár /20..-24. jún 2011/

MDD v ŠKD

Detská olympiáda 2011 - 3.6.2011 /areál ZŠ Sečovce Ul. Komenského/ - nový album - pridaný 13.6.2011

PHŽ 50.  - nový album - pridaný 13.6.2011

PHŽ 50. (2)  - nový album - pridaný 13.6.2011

PHŽ - výber fotografií  - nový album - pridaný 13.6.2011

Slávnostná recepcia pri príležitosti 50.roč. PHŽ v našej ŠJ  - nový album - pridaný 13.6.2011

Z histórie Poddargovských hier žiakov     1.časť /čb/       pridané 6.5.2011

Z histórie Poddargovských hier žiakov     2.časť  /čb/

Z histórie Poddargovských hier žiakov    3. časť /farebné/   pridané 17.5.2011

Z histórie Poddargovských hier žiakov    4.časť /farebné/

Úspechy našich žiakov   /Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko/

Štefanikova latka  - 3.5.2011

Galéria na plote     - 29.4.2011

Slávik Slovenska 2011

Škola v prírode 2011 /2.-3.ročník/  - 11.4.2011 - 15.4.2011 Predná Hora

Stretnutie s bývalými učiteľmi    31.3.2011

Deň učiteľov - naši ocenení učitelia   28.3.2011

Veľkonočná výstava v kultúrnom dome   12.4.2011

Matematický KLOKAN - medzinárodná súťaž

Deň narcisov 2011   15.4.2011

Prezentácia robotickej učebnej pomôcky Včielka Bee Bot a Autičko Pro Bot

Európa v škole 

Hľadá sa naj kniha  /IV.A/

Žiaci I.A v mestskej knižnici

Komenského latka 2011 - 18.3.2011

Hviezdoslavov Kubín 2011 - školské kolo

Minihádzaná v Michalovciach

Na zimnom štadióne /25.2.2011/

Karneval 2011 /25.2.2011/

Vranov nad Topľou - putovný pohár v hádzanej prípraviek

Pyžamová párty  foto

Snehové radovánky v ŠKD

Zápis_1Zápis_2,  Zápis 3,

Divadielko, 

Predvianočné aktivity v škole, akadémia v kultúrnom dome,  

Šaliansky Maťko,  

Hokejbalový turnaj na školskom ihrisku

Medovníčky od babičky - tvorivá dielňa v 4.A      

Malí kuchári z 3.A       

Príprava na Vianoce v ŠKD

V Košiciach - vianočné trhy    

Príroda aj v meste