ZMLUVY

 

           

2020

Poistná zmluva Generali 

Zmluva o dielo D+M maliarske práce

Zmluva o obstaraní zájazdu Škola v prírode

Dodatok k zmluve o nájme nebytových-priestorov

Rámcová zmluva SANDING s. r. o.

Zmluva o dielo - O.K. s.r.o. - okná v telocvični

EKOTEC - Zmluva o kontrolnej činnosti

Jedáleň GAMA - dodatok k zmluve o stravovaní

MVDr. Gamrát Marek - Zmluva o stravovaní

 

2019

Rámcová zmluva - zber a odvoz odpadu - ESPIK s.r.o.

NASES

Zmluva - Periskop

Dodatok k zmluve o dodávke plynu /Innogy/

Licencia SW VIS  pre ŠJ

Zmluva NN Tatry-sympatia

Zmluva o dielo - strecha - Zeleňák

Nájomná zmluva -- Tkáčiková

CONTAX EKO s. r. o.

Strecha - Zeleňák

 

2018

CONTAX EKO s.r.o.

OK s. r. o. 

Komenský s. r. o. 

OK s. r. o. 

Betostav - zmluva

 

2017

Broers_s_r_o_podlaha_chodba

Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_090 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” 

GAMA - Gamrát ŠJ Ul. nová /dodatok/

Zmluva Nový Ruskov - odpad

 

2016

Betostav - dodatok č.1

Betostav - zmluva  

OK OKNO 2016

Škola v prírode - Tatranská Lesná

PHŽ 55.ročník

Mobilný internet T-COM /ŠJ/

Darovacia zmluva CVTI apríl 2016

GAMA - Gamrát ŠJ Ul. nová /dodatok/

 

2015

OK okno

RWE 

VSE

SME

PHŽ 54. ročník

Timing

GAMA - Gamrát ŠJ Ul. nová

OK okno

 

2014

Mesto Sečovce - PHŽ

Dzurová

Termospol

Termospol - oprava strechy

Hreha - BOZP a zdravotná služba

Tkáčiková - nájomná zmluva

 

2013

OK okno

Termospol a.s. Košice

ŠPÚ - darovacia zmluva

Mesto Sečovce 

ILLE

Nadácia pre detí Slovenska

Zmluva Gama

 

2012

OK - okno

SME - projekt

Mesto Sečovce

Volejbal - Michalčo

VVS

Korytková - prenájom

Orange - projekt

Návšteva ZOO - projekt

Volejbal - Michalčo

 

2010 - 2011

RWE Gas Slovensko

Termospol a.s. Košice

OK okno

SME 12 2010

SME 02 2011

SME 03 2011

SME 10 2011

Mesto Sečovce

Nadácia Pre deti Slovenska