Vožné pracovné miesta - v súčasnosti škola neeviduje žiadne vožné pracovné miesto.

Ponuky zamestnávatežov nájdete na stránkach:

www.istp.sk

www.profesia.sk