Domáce úlohy pre žiakov:

 

    MAREC - APRÍL           MÁJ            JÚN
0.ročník  0.ročník 0.ročník
1.ročník  1.ročník  1.ročník
2.ročník  2.ročník  2.ročník
3.ročník  3.ročník  3.ročník
4.ročník  4.ročník  4.ročník
5.ročník  5.ročník  5.ročník
6.ročník  6.ročník  6.ročník
7.ročník  7.ročník  7.ročník
8.ročník  8.ročník  8.ročník
9.ročník  9.ročník  9.ročník
Špeciálna trieda  Špeciálna trieda  Špeciálna trieda