Niektoré užitočné www  stránky zadarmo na domáce precvičovanie učiva:

 /na prepojenie stlač  CTRL + klik/

 

www.ucimenadialku.sk  - stránku prevádzkuje MŠVVaŠ 

https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/ - Testovanie-9 je zrušené, minuloročné testy z M a SJ využite na domáce precvičovanie učiva

www.bezkriedy.sk     /žiaci použijú vlastné LOGIN  a HESLO/

https://interaktivita.taktik.sk  login:  zskomsec@zoznam.sk   heslo:   3VPHP6

https://www.fenomenysveta.sk/vstup 

www.alfbook.sk      zadajte kód:  UCIMESADOMA

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

http://planetavedomosti.iedu.sk

http://www.didakta.sk     login:  minedu@didakta.sk                  heslo:   MINEDU

https://www.matika.in/sk/    

www.itakademia.sk

https://www.dnespozeram.live

https://explore.org/livecams  

http://www.etest.sk/

http://aztekium.pl/aztekium.py