Archív 44. ročník PHŽ

                                                                                           Archív 45. ročník PHŽ

                                                                                              Archív 46. ročník PHŽ 

49. ročník Poddargovských hier žiakov      

 

27. - 28.05.2010 - Poddargovské hry žiakov 49. ročník - výsledky        

Žiaci našej školy aj na tomto ročníku boli úspešní. Obsadili celkovo tretie miesto, ZŠ MRŠ Trebišov - 1. miesto, ZŠ Obchodná Sečovce - 2.miesto. V ľahkej atletike chlapcov zvíťazili ZŠ Trebišov MRŠ, naši chlapci obsadili 2. miesto a tým získali cenné body do celkového hodnotenia. Na 3. mieste boli žiaci zo ZŠ Kuzmice. V ľahkej atletike dievčat vyhrali dievčatá zo ZŠ Obchodnej Sečovce, na 2. mieste boli dievčatá z Trebišova MRŠ, 3.miesto obsadili dievčatá zo ZŠ Sečovce, Ul. Komenského. V atletike súťažilo celkovo 11 družstiev. V hádzanej dievčat naše dievčatá vybojovali pekné druhé miesto /spolu 4 družstvá/, chlapci v malom futbale obsadili iba šieste miesto /spolu 10 družstiev/.

Poďakovanie patrí sponzorom: Mesto Sečovce, CVČ Sečovce, Betostav s.r.o. Sečovce, Šimkovič  - protektor s. r.o., Farby - laky p. Sikora, M+M Ferenčík autoelektrikár, Elektro Sojka, Potraviny p. Nerodoliková, PALMA Group a.s.

 

48. ročník Poddargovských hier žiakov      

 

4. - 5.6.2009 - Poddargovské hry žiakov 48. ročník - výsledky         °°°°°° FOTOGALÉRIA °°°°°° 

Žiaci našej školy aj na tomto ročníku boli úspešní. Obsadili celkovo pekné druhé miesto, iba ZŠ Košice, Jenisejská bola nad ich sily. V ľahkej atletike chlapcov zvíťazili ZŠ Trebišov MRŠ, naši chlapci obsadili 2. miesto a tým získali cenné body do celkového hodnotenia. Na 3. mieste boli žiaci z Košíc. V ľahkej atletike dievčat vyhrali dievčatá z Košíc, na 2. mieste boli dievčatá z Trebišova MRŠ, 3.miesto obsadili dievčatá zo ZŠ Sečovce, Ul. Obchodná. V atletike súťažilo celkovo 12 družstiev. V malom futbale a hádzanej dievčat naše družstvá obsadili rovnako pekné tretie miesto.

Poďakovanie patrí sponzorom: Mesto Sečovce, CVČ Sečovce, Betostav s.r.o. Sečovce, Šimkovič  - protektor s. r.o., Farby - laky p. Sikora, M+M Ferenčík autoelektrikár, Elektro Sojka, S-Comp Branislav Sojka, Potraviny p. Nerodoliková, PALMA Group a.s.

 

47. ročník Poddargovských hier žiakov      

Miesto konania: športový areál ZŠ Sečovce Komenského

Termín konania: 29.-30. máj 2008

Zúčastnené školy: ZŠ Jenisejská Košice, ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Parchovany, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná Sečovce, 8-ročné gymnázium Sečovce, CVČ Sečovce, RDD Bačkov, ZŠ svätej rodiny Sečovce, ZŠ Kuzmice, ZŠ Nižný Žipov, ZŠ Komenského Sečovce: spolu - 13 družstiev

Sponzori: Mesto Sečovce, Primátorka mesta Sečovce, Betostav s r.o., Palma Agro a. s.,  M+M autoelektrikár Ferenčík, Maroš Krupša, S-Comp Sojka Branislav, Ján Hoľan ml., Michalský dvor Reštaurácia p. Palčáková, Šarkan Reštaurácia p. Vojtašovič, Farby - laky p. Sikorová, Krausová - kvetinárstvo, Nerodoliková - potraviny, Noxvel Sečovce p. Mikloš, p. Halapi Vladimír, MATTA - stolárstvo.  ĎAKUJEME !  

Výsledky 47. ročníka Poddargovských hier žiakov /phz47.xls/ na stiahnutie

Naši najlepší jednotlivci v atletike:  

Dievčatá: Danková Dana /2.m. - 800m, 2.m. - výška = spolu 18 bodov/, Benedeková Miriam /2.m. - 300m, 3.m. - diaľka = spolu 17 bodov/, Hazuchová Miroslava /6.m. - 800m, vrh guľou - 7.m. = spolu 9 bodov/, Šutláková Lenka /8.m. - výška = 3 body/, Demková Martina /9.m. - 300m, 10.m. - 60m. = spolu 3 body/, Sisková Simona /8.m. - 60m = 2,5 b./, Topoľančinová Jana /9.m. - vrh guľou = 2 body/, Čorosová Zuzana /diaľka - 10.m. = 1 bod/

Chlapci: Mirga Juraj /2.m. - 300m, 3.m. - 1000m = spolu 17 bodov/, Ferenčík Marek /1.m. - 300m, 6.m. - 1000m = spolu 16 bodov/, Jacko Denis /8.m. - 60m, 5.m. - diaľka = spolu 9 bodov/, Lichvarčík Lukáš /6.-8.m. - výška, 10.m. - diaľka = spolu 5 b./, Lukáč Patrik /6.m. - vrh guľou - 5 b./, Fenár Miroslav /6.m - 300m - 5 b./, Kolesár Tomáš /6.-8.m - výška - 4 b./, Tomko Jozef /6.-8.m. - výška - 4 b./, Kora Július /8.m. - 1000m - 3 b./, Pencák Matúš /8.m. vrh guľou - 2,5 b./

47.ročník PHŽ - celkové výsledky
Škola ĽA Chlapci ĽA Dievčatá Futbal Hádzaná Body Poradie
ZŠ Kom. Sečovce 20 16 7 20 63 1.
ZŠ Obchodná Sečovce 13 13 20 16 62 2.
ZŠ Jenisejská Košice 16 20 0 13 49 3.
ZŠ MRŠ Trebišov 7 7 10 10 34 4.
ZŠ Parchovany 3 5 13 5 26 5.
ZŠ Zem. Teplica 5 10 1 7 23 6.
RDD Bačkov 10 3 ---- 3 16 7.-8.
ZŠ Kuzmice --- --- 16 --- 16 7.-8.
ZŠ Sv. rodiny Sečovce 0 0 5 --- 5 9.
ZŠ Nižný Žipov --- --- 3 --- 3 10.
ZŠ Vojčice 1 1 0 --- 2 11.
8-ročné gymnázium 0 0 0 1 1 12.
CVČ Sečovce 0 --- 0 --- 0 13.

46. ročník Poddargovských hier žiakov      

Miesto konania: športový areál ZŠ Sečovce Komenského

Termín konania: 24.-25. máj 2007

Zúčastnené školy: ZŠ Jenisejská Košice, ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Parchovany, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná Sečovce, 8-ročné gymnázium Sečovce, ZŠ Cejkov, CVČ Sečovce, RDD Bačkov, ZŠ svätej rodiny Sečovce, ZŠ Komenského Sečovce: spolu - 12 družstiev

Sponzori: Mesto Sečovce, Primátorka mesta Sečovce, Betostav s r.o., Palma Agro a. s., Jamala potraviny Malackanič, M+M autoelektrikár Ferenčík, Š protektor Šimkovič, Radovan Ujhelyi, Maroš Krupša, Krupšová Monika, Peter Saban, S-Comp Sojka Branislav, Peter Hoľan, Michal Onderišin, Ján Hoľan, TAL-MONT Marcel Talian, MIKI-vodár, kurenár, Farby-laky Sikorová.

Výsledky 46. ročníka Poddargovských hier žiakov /phz46.xls/ na stiahnutie

 

46.ročník PHŽ - celkové výsledky
Poradie Škola ĽA Chlapci ĽA Dievčatá Futbal Hádzaná Body Poradie
1. ZŠ MRŠ Trebišov  20 16 16 10 62 1.
1. ZŠ Kom. Sečovce  16 10 20 16 62 1.
3. ZŠ Obch.Sečovce 10 13 13 20 56 3.
4. ZŠ Jenisejská Košice  13 20 1 13 47 4.
5. ZŠ Vojčice 5 7 7 0 19 5.
6. ZŠ Cejkov 7 –– 10 ––– 17 6.
7. ZŠ Zem. Teplica  0 5 5 5 15 7.
8. ZŠ Parchovany 1 1 3 7 12 8.
9. RDD Bačkov 3 3 ––– 1 7 9.
10. ZŠ Sv.r. Sečovce 0 0 0 3 3 10.
11. CVČ Sečovce  0 0 –––– –––– 0 11.
11. 8 - ročné gymnázium ––– –––– 0 –––– 0 11.

 

 IMGA0458.JPG (56159 bytes) IMGA0459.JPG (56091 bytes) IMGA0460.JPG (56520 bytes) IMGA0461.JPG (57016 bytes) IMGA0462.JPG (56682 bytes) IMGA0463.JPG (56685 bytes) IMGA0464.JPG (56995 bytes) IMGA0465.JPG (56505 bytes) IMGA0466.JPG (56509 bytes) IMGA0468.JPG (56114 bytes) IMGA0471.JPG (57892 bytes) IMGA0474.JPG (56224 bytes) IMGA0467.JPG (56601 bytes) P1010051.JPG (80789 bytes) p1010060.jpg (92614 bytes) P1010064.JPG (75937 bytes) p1010071.jpg (69654 bytes) p1010072.jpg (93146 bytes) p1010074.jpg (78526 bytes) p1010076.jpg (87344 bytes) p1010083.jpg (100612 bytes) p1010085.jpg (89680 bytes) p1010086.jpg (94392 bytes) p1010087.jpg (86224 bytes) p1010088.jpg (62964 bytes) p1010089.jpg (70870 bytes) p1010091.jpg (66588 bytes) p1010092.jpg (98655 bytes) p1010127.jpg (111006 bytes) p1010131.jpg (100284 bytes)

 

45. ročník Poddargovských hier žiakov      

Miesto konania: športový areál ZŠ Sečovce Komenského

Termín konania: 25.-26. máj 2006

Zúčastnené školy: ZŠ Jenisejská Košice, ZŠ MRŠ Trebišov,ZŠ Gorkého Trebišov, ZŠ Parchovany, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná Sečovce, 8-ročné gymnázium Sečovce, ZŠ Cejkov, CVČ Sečovce, RDD Bačkov, ZŠ svätej rodiny Sečovce, ZŠ Komenského Sečovce: spolu - 13 družstiev

Sponzori: Mesto Sečovce, Primátorka mesta Sečovce, Betostav s r.o., Palma Agro a. s., Jamala potraviny Malackanič, M+M autoelektrikár Ferenčík, Š protektor Šimkovič, Auto ŠutlákZáhradkár Kmec, Georeal Košice, Maroš Krupša, VÚB Sečovce, Prvá stavebná sporiteľňa, OTP Banka Sečovce, ZRPŠ pri ZŠ Komenského v Sečovciach

Výsledky 45. ročníka Poddargovských hier žiakov /phz45.xls/  na stiahnutie

 

Celkové poradie družstiev:

Škola

Poradie

Body

ĽA Chlapci

ĽA Dievčatá

Futbal

Hádzaná

ZŠ Sečovce, Kom.

1

76

20

16

20

20

ZŠ MRŠ Trebišov

2

41

13

20

3

5

ZŠ Košice,Jenisejská

3

35

7

13

5

10

ZŠ Sečovce, Obch.

4-5

23

0

7

0

16

ZŠ Z.Teplica

4-5

23

0

10

0

13

ZŠ Parchovany

6

22

3

5

7

7

CVČ Sečovce

7-9

16

10

3

*********

3

8-roč.GYMN Sečovce

7-9

16

*****************

******************

16

*************

ZŠ Trebišov, Gorkého

7-9

16

16

******************

0

*************

ZŠ Vojčice

10

13

0

******************

13

*************

ZŠ Cejkov

11

10

*****************

******************

10

*************

ZŠ Borša

12

5

5

******************

***********************

RDD Bačkov

13-14

2

1

1

0

0

ZŠ Sv. rodiny

13-14

2

0

0

1

1

 

 

PIC_0055.JPG (59674 bytes) PIC_0059.JPG (62496 bytes) PIC_0063.JPG (62340 bytes) PIC_0077.JPG (63343 bytes)
PIC_0079.JPG (64793 bytes) PIC_0080.JPG (63442 bytes) PIC_0085.JPG (64526 bytes) PIC_0112.JPG (64834 bytes)
PIC_0113.JPG (64149 bytes) PIC_0114.JPG (63714 bytes) PIC_0115.JPG (64591 bytes) PIC_0120.JPG (62178 bytes)
PIC_0121.JPG (64203 bytes) PIC_0122.JPG (59565 bytes) PIC_0133.JPG (59130 bytes) PIC_0137.JPG (56777 bytes)

 

 

   video (13 MB, 5 min)

                                                                späť