Archív 43.PHŽ

Fotoalbum 44.PHŽ

Výsledky 44.PHŽ

Miesto konania: športový areál ZŠ Sečovce Komenského

Termín konania: 26.-27. máj 2005

Zúčastnené školy: ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Parchovany, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná Sečovce, 8-ročné gymnázium Sečovce, ZŠ Cejkov, CVČ Sečovce, RDD Bačkov, ZŠ svätej rodiny Sečovce, ZŠ Komenského Sečovce

Sponzori: Mesto Sečovce, Primátor mesta Sečovce, Betostav s r.o., Palma Agro, Jamala potraviny Malackanič, M+M autoelektrikár Ferenčík, Š protektor Šimkovič, Auto Šutlák, Drogéria farby Gamrátová

Výsledky v atletike: celkové výsledky

Dievčatá:

1. ZŠ MRŠ Trebišov 94 b.
2. ZŠ Komenského Sečovce 72 b.
3. RDD Bačkov 41 b.
4. ZŠ Zemplínska Teplica 33,5 b.
5. ZŠ Obchodná Sečovce 24 b.
6. ZŠ Parchovany 19 b.
7. CVČ Sečovce 14 b.
8. 8-ročné gymnázium Sečovce 10 b.

Chlapci:

1.
ZŠ Trebišov, MRŠ
98,5 b.
2. ZŠ Sečovce, Kom. 81 b.
3. ZŠ Parchovany 31 b.
4. ZŠ Obchodná Sečovce 29 b.
5. RDD Bačkov 26 b.
6. ZŠ Zemplínska Teplica 16,5 b.
7. 8-ročné gymnázium Sečovce 6 b.
8. ZŠ Vojčice 3 b.
9. ZŠ svätej rodiny Sečovce 2 b.

 Celkové výsledky:

Škola ĽA Chlapci ĽA Dievčatá Futbal Hádzaná Body Poradie
ZŠ Sečovce, Kom. 16 16 16 20 68 1.
ZŠ MRŠ Trebišov 20 20 7 ********** 47 2.
ZŠ Sečovce, Obch. 10 7 10 13 40 3.
ZŠ Parchovany 13 5 1 10 29 4.
RDD Bačkov 7 13 0 5 25 5.-6.
ZŠ Z.Teplica  5 10 3 7 25 5.-6.
ZŠ Cejkov ************** ***************** 20 ************* 20 7.
CVČ Sečovce *************** 3 0 16 19 8.
8-roč.GYMN Sečovce 3 1 13 *********** 17 9.
ZŠ Vojčice 1 **************** 5 *********** 6 10.
ZŠ Sv. rodiny 0 ****************** ********* ************* 0 11.