LESY, PĽÚCA ZEME

            Pod týmto názvom zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy.

            18. apríla 2011 sa na ZŠ Gorkého v Trebišove uskutočnilo vyhodnotenie tejto súťaže. V kategórii A získala žiačka Katarína Strenková zo IV. A pekné 3. miesto. Diplom, vecná cena a kytička boli pre Katku odmenou a zároveň povzbudením do ďalšej práce. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

fotka

 

UČÍME SA „V PRÍRODE“

         18. apríl 2011 bol ďalším dňom, keď sa žiaci zo IV. A zase učili netradične. Výučba sa uskutočnila nie v klasickej triede, ale formou exkurzie v CVČ Príroda v Trebišove.

            Spoznávanie a triedenie rastlín, drevín priamo v skleníkoch bolo veľmi zaujímavé. Najviac boli žiaci očarení zakvitnutými strelíciami.

Vidieť naživo daniela, muflónov, srnča, exotické vtáky, ale aj známe kozie rodinky bolo veľkým zážitkom. Najväčší úspech však mali žriebätká, poníky, koníky a jazda na poníkovi v závere exkurzie.

Exkurzia splnila svoj cieľ, žiaci si mohli naživo overiť poznatky učiva prírodovedy z TC Rastliny a Zvieratá.  

 

                                              GALÉRIA NA PLOTE

Dňa 29.4.2011 sa z príležitosti Dňa Zeme uskutočnila výstava výtvarných prác pod názvom "Galéria na plote".    

    I.stupeň
 1. miesto  III.A
 2. miesto  I.A, IV.A, IV.B
 3. miesto  II.A, II.B, I.B
   II. stupeň
 1. miesto  IX.
 2. miesto  VI.A, VII.A, VIII.A
 3. miesto  V.A, V.B, VI.C

Víťazom blahoželáme!

fotky

                                     "ŠTEFÁNIKOVA LATKA"

3. mája 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili 4.ročníka súťaže skoku do výšky "Štefaniková latka", ktorá sa konala na ZŠ MRŠ v Trebišove. Svojimi výkonmi nadviazali na minuloročné dobré výsledky. V súťaži dievčat 1. miesto obsadila Eva Nahajová výkonom 134 cm, 4. miesto Monika Skašková s výkonom 125 cm. V súťaži chlapcov 3. miesto obsadil Stanislav Bajus s výkonom 150 cm, 5. miesto Marek Benedek, 8. miesto Dominik Hrinda. Všetkým reprezentantom našej školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

fotky