Vyhodnotenie projektu "Záložka do knihy spojuje školy"

Doručením záložiek partnerskej školy z Komárna dňa 26.10.2010 sme ukončili projekt "záložka do knihy spojuje školy". Pretože sa do projektu zapojilo podstatne menej českých škôl než škôl zo Slovenska našou partnerskou školou sa stala ZŠ z Komárna na Pohraničnej ulici. Pestrofarebné záložky, ktoré naši žiaci vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, sme v počte 165 kusov odoslali partnerskej škole do Komárna. Záložky od komárňanských žiakov si zase našli majiteľov v triedach, ktoré sa do projektu zapojili.