N Á Š   Š K O L S K Ý     V Ý L E T

     Každý záver školského roku prináša so sebou obdobie výletov. Ani tohto roku tomu nebolo inak.

     Žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka zo ZŠ na Komenského ul. v Sečovciach sa v dňoch 12. a 13. júna 2007 zúčastnili školského poznávacieho výletu na trase Sečovce – Spišský hrad – Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce – Markušovce a späť. Zistili, že naša vlasť im ponúka množstvo krás, o ktorých doposiaľ netušili.

      Na Spišskom hrade si vypočuli veľmi pútavé rozprávanie o jeho histórii, o bojoch aj o živote na ňom v minulosti. Žiaci mali možnosť vyskúšať si v mučiarni niektoré pomôcky na mučenie, napr. dereš, samozrejme bez palíc, alebo iné putá pre jednotlivca alebo aj pre dvojicu. Potom sa vybrali na najvyššiu vežu hradu, odkiaľ sa im naskytol prekrásny výhľad na okolitú krajinu. Najkrajší bol ale pohľad na vzdialené tatranské končiare, ktoré boli ešte stále zasnežené  poslednými zvyškami snehu.

     Z hradu sa vybrali do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Tam videli množstvo zveri z rôznych končín sveta v životnej veľkosti. Veľmi sa im páčili lev, jaguár, tiger, opica, medveď, ťava, pštros  ale aj papagáj, páv, labuť a iné. Odniesli si odtiaľ krásne spomienky, ktoré im zostanú dlho v pamäti.

     Veľmi zaujímavá bola na druhý deň prehliadka kaštieľa v Markušovciach. Samotný kaštieľ ponúkal niekoľko štýlov v zariadení miestností od najstarších čias až po 19. storočie. Pôsobil pritom útulne, hoci jednotlivé typy sa od seba dosť líšili. V parku ešte mali možnosť vidieť letohrádok Belveder, ktorý je vyzdobený maľbami v rokokovom štýle. V jednotlivých miestnostiach sú vystavené rôzne hudobné nástroje z viacerých storočí.  V letohrádku sa ešte aj v súčasnosti konajú mnohé koncerty, najmä vianočné.

  Aj naša žiačka, Eva Nahajová z 5. A triedy, mala možnosť zakoncertovať si v tomto prekrásnom historickom prostredí a ešte k tomu na klavíri zo 17. storočia. Tomuto jej hudobnému  prednesu tlieskala plná sála žiakov nielen z našej školy. Boli sme na ňu pyšní.

     Po dvoch dňoch strávených v kruhu spolužiakov a svojich učiteľov sa unavení ale spokojní vrátili domov. Určite im ešte dlho budú doznievať dojmy z tohto výletu v pamäti a nepochybne sa budú tešiť už na ďalší v budúcom školskom roku. Takýchto malebných miest je v našej vlasti naozaj veľa.