Vesmír - pohľadom detských očí

alebo

„Vesmír očami detí“

 

Regionálne osvetové stredisko v Trebišove vyhlásilo 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

         Zúčastnilo sa 9 MŠ, 17 ZŠ, 2 ŠZŠ a 5 ZUŠ v 5. kategóriách. Pod dohľadom odbornej poroty sa aj naša škola umiestnila na krásnom 3. mieste, ktoré získal žiak IV. B triedy – Denis Gašpar. Cenu a diplom si bol prevziať 9. marca 2010 v Trebišove. Medzi najkrajšími prácami, ktoré budú vystavené a sprístupnené  verejnosti do 22. marca 2010 v priestoroch ROS/ Regionálneho osvetového strediska/  je aj práca Vanesy Todorovej z 3. B triedy a kolektívna práca 3. A triedy.

         Ešte raz gratulujem a želám všetkým účastníkom súťaže veľa inšpirácií a kreatívnych myšlienok do ďalšieho ročníka.

                                                                    Mgr. M. Sojková, ZŠ Kom.  

 

Hviezdoslavov Kubín

 

     Každý rok sa uskutočňuje v základných a stredných školách súťaž v prednese poézie a prózy na počesť najznámejšieho a najvýznamnejšieho slovenského básnika Pavla Országa Hviezdoslava – Hviezdoslavov Kubín.   

Aj tohto školského roku sa dňa 4.3.2010 konalo školské kolo tejto súťaže, na ktorom sa zúčastnilo 28 žiakov našej školy.

     Sme veľmi radi, že aj v dnešnom technickom svete sa naši žiaci venujú prednesu, nielen práci či zábave s počítačmi a inými technickými vymoženosťami.

V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili takto:

Poézia: I. kategória –   l. miesto   Lenárd Mário  4.A

                                    2. miesto  Mosej Ivan     2.A, Balog Igor   3.B

                                    3. miesto  Raničová Laura  4.A

II. kategória -   1. miesto  Ferenčíková Františka   7.A                          

                         2.miesto  Hoľanová Ružena  6.A 

III. kategória  -   1. miesto Marcinková Diana  8.roč.

                                       3.miesto  Besterciová Denisa, Miňo Lukáš  8. roč.

 

Próza: I. kategória  -      l. miesto  Vargová Timea 3.A

                                       2. miesto  Juhásová Daniela 4.A

                                       3. miesto Sojková Adela  4.A

II. kategória  -      1. miesto  Benedeková Alžbeta 7.A                          

                             2. miesto Haburová Diana 5.A

                             3. miesto: Doboš Vladimír 5.A

III. kategória  -     1.miesto Šimková Anna 9.roč.

                        2. miesto Bérešová Natália 8. roč.

                        3.miesto Hrustičová Henrieta, Nahajová Eva  8. roč.

    Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na školskom kole HK na prvých  miestach postúpili na obvodové kolo, ktoré sa konalo v Základnej škole na ulici Obchodnej v Sečovciach. Tam získali nasledujúce umiestnenia: Na druhých miestach sa vo svojich kategóriách umiestnili naše žiačky Ferenčíková Františka, Benedeková Alžbeta zo 7.A a Šimková Anna z 9 roč. Na treťom mieste sa umiestnili Marcinková Diana z 8.roč.a Vargová Timea z 3.A. Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.                                                                                                 

 

 

 

ENERGETIKA 2010

 

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do štvrtého ročníka literárnej súťaže pre základné školy pod názvom Energetika 2010. Cieľom súťaže je vytvoriť priestor pre vznik a prezentáciu tvorivých, originálnych pohľadov žiakov ZŠ na určenú tému a zároveň rozšíriť ich povedomie o energetickom priemysle. Usporiadateľom súťaže je Východoslovenská energetika a.s.        

Svoje scifi príbehy žiaci tvorili v rámci slohovej výchovy a krúžku. Literárne príbehy s hlavnými postavami Elom a Neou, kľúčovými slovami – zásoby energie, životné prostredie, šetrenie energie, planéta Zem – žiaci prezentovali v triednom kole. Tri najlepšie príbehy boli zaslané do tejto súťaže. Autormi najlepších prác boli: Matúš Marcinko, Timea Vargová, Maroš Talian. Ako poďakovanie za zapojenie sa do súťaže žiaci získali diplomy. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 28. februára 2010.

Práca Maroša Taliana zaujala porotu a postúpila do finálového kola, ktoré sa konalo 12. 3. 2010 v Košiciach v sídle VSE. V silnej konkurencii 45 škôl z Košického a Prešovského kraja obsadil pekné tretie miesto a získal hodnotnú vecnú cenu MP3 DVD prehrávač.

Blahoželáme.                      PaedDr. Marta Danková, triedna učiteľka 3.A