Vychádzka I.A a I.B ku koníkom do jazdeckého areálu     fotky

     V stredu 13.10. 2010 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána a v rámci telesnej výchovy, triednickej hodiny a krúžku sme navštívili Jazdecký klub NOXWEL, ktorý sa zaoberá chovom koni. Okrem nových vybudovaných stajní si žiaci prezreli aj staré drevené, v ktorých chovajú ovce, husi aj kone. Mali z toho obrovský zážitok, keďže koníky si mohli pohladkať a nakŕmiť jabĺčkami. Šťastní a s úsmevom na tvári sme sa vrátili naspäť do školy.

 

Deň jablka v I.A   fotky

Stravujme sa zdravo a chutne !!!

Jesenná záhrada je krásna a bohatá na ovocné plody – vitamíny. Aj naši prváci – žiaci I.A triedy si priniesli, či kúpili podľa možnosti svoje ovocie. Boli to jablká, hrušky, banány, slivky, mandarínky a dokonca aj orechy. Každé dieťa malo svoj papierový tanierik a lyžicu. Pani učiteľka deťom narezala, očistila a  podávala ovocie na tanierik. Ako jahôdka na torte aj naše ovocie bolo ozdobené šľahačkou a posypané posekanými orechmi. Deťom sa to veľmi páčilo. Určite si to počas školského roka zopakujeme. Možno s iným ovocím. S úsmevom a s pozdravom žiaci I. A triedy.

Jabĺčková hodina

  V I. B 6.10. 2010 sa triednická hodina niesla v duchu jesene, jabĺk a iných plodov. Žiaci si na hodinu doniesli jabĺčka a pod vedením pani učiteľky si pokrájali na mesiačiky, z ktorých si vytvorili obrázky kvetov a potom si na nich s chuťou pomaškrtili.

Deň jablka v II.A    fotky

Jabĺčkový deň v II. A

V  II. A bol piatok 15. október zaujímavý netradičný školský deň. O tom, aké sú jabĺčka pre deti zdravé a čo všetko sa z nich dá vykúzliť sme rozprávali po celý týždeň na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a prírodovedy. V piatok sme sa neučili ako žiaci, ale pracovali ako rodičia. Navštívili sme záhradu a kuchyňu pani učiteľky. Chlapci najprv z rebríka naoberali jabĺčka do košíka a natreli na strúhadle do koláča. Dievčatá zatiaľ v kuchyni vypracovali – vymiesili cesto. Pani učiteľka toto všetko vložila na plech do rúry a zatiaľ ako sme sa my v záhrade hrali, sa nám náš vlastnoručne vyrobený koláč upiekol.

Musíme povedať, že sa nám to vydarilo a koláč všetkým chutil.

Deň jablka v III.A    fotky

Deň jablka v III. A  

Dňa 15. 10. 2010 bolo v III. A triede netradičné vyučovanie. Celé bolo motivované jabĺčkom. Počas desiatovej prestávky si žiaci pochutnali na jablkovom koláči. Vyvrcholením nášho dňa bolo čistenie a strúhanie jabĺk deťmi. Deti si z jabĺčok pripravili chutnú maškrtu. Bol to deň plný „ jabĺčkových“ zážitkov.     

IV.A - deň jablka  fotky

Deň jablka v IV. A 

  Jedným z podujatí, ktoré si naplánovali žiaci IV.A v mesiaci október je aj Deň jablka, ktorý sa uskutočnil 11.10. 2010. Už od rána v triede vládla jabĺčková atmosféra, ktorú umocňovala aj vôňa prinesených jabĺčok a jablkového koláča, ktorý pre deti napiekla triedna učiteľka. Aj žiaci v červenom oblečení pripomínali dozreté červené jabĺčka, ktoré boli aj súčasťou výstavky. Tú si žiaci pripravili v triede. Po pesničkách a básničkách o jabĺčku sa deti pohostili na jabĺčkach a koláčoch. Deti prisľúbili, že budú 1 jabĺčko denne pravidelne konzumovať, aby boli zdravé a predišli blížiacej sa chrípke.

  IV.A - návšteva jazdeckého klubu NOXWELL

  Dňa 18.10.2010 sa žiaci zo IV.A triedy vybrali na návštevu jazdeckého areálu p. Mikloša, ktorý sa nachádza na Blatnej ulici. Po prehliadke koní v stajniach a vo výbehoch si žiaci pozreli aj ekobývanie ochranára p. Kratochvíla. Okrem koní deti mali možnosť sa zoznámiť so šteniatkami, ktoré ochotne zapózovali aj pred fotoobjektívom. Návšteva priniesla mnoho zážitkov, z ktorých bol asi najsilnejší priamy kontakt s koníkmi.

IV.A - exkurzia do hvezdárne v MI  fotky

Exkurzia do hvezdárne

Učivo prírodovedy si žiaci  zo IV.A rozšírili a upevnili návštevou v michalovskej hvezdárni 15. 10. 2010. Zaujímavá prednáška doplnená videoprojekciou a pozorovanie Slnka pomocou obrovského ďalekohľadu bolo nezabudnuteľným zážitkom.

I.A, II.A,III.A - Šarkaniáda v  Dargove /aj s rodičmi/   fotky

Deti a šarkany

Na 16. októbra 2010 pripravili triedne učiteľky I.A, II.A a III.A stretnutie troch generácii. Na hodine výtvarnej výchovy žiaci vyrobili pre rodičov a starých rodičov pozvánky. Akcia sa uskutočnila v Dargove na veľkej lúke pod lesom. Deti s rodičmi púšťali krásne pestrofarebné šarkany. Učiteľky mali pre deti a rodičov pripravené súťaže  - skákanie vo vreciach, hod granátom a beh vo dvojiciach so zaviazanými nohami. Starí rodičia zatiaľ pripravili ohnisko a pochúťky na opekanie. Pani učiteľka Sojková ponúkla všetkých sladkou dobrôtkou. Deti na záver starým rodičom zaspievali pekné ľudové piesne. Počasie bolo nádherné – jesenné. A domov sa veru nechcelo takmer nikomu.

Všetci sa zhodli na tom, že si podobnú akciu musíme čo najskôr zopakovať.