Spevácka súťaž "Hviezdička"

1. - 2. ročník

3. - 4. ročník 5. - 6. ročník 7. - 9. ročník

Zlaté pásmo

Pačutová Jaroslava 1.A

Semanová Kristína 3.B

Sabová Sára 4.A

Princzová Barbora 4.A

Benedeková Alžbeta  5.A

Nahajová Eva  6.A

Sedláková Jaroslava   7.A

Šimková Anna   7.A

Strieborné pásmo

Tomková Kristína 1.A

Danková Dáša 4.A

Focková Veronika  4.A

Novotná Dominika   5.A

Ferenčíková Františka  5.A

Bérešová Natália  6.A

Borošová Viktória   6.A

Topoľančinová Natália  6.A

Bérešová Simona   7.B

Topoľančinová  Jana  9.A

Pripravili učiteľky:

1.A - p.uč. Danková

3.B - p. uč. Vatrálová

4.A - p. uč. Maszkáľová

5.A - p. uč. Frajtová

6.A - p. uč. Ivanišinová M.

7.A - p. uč. Kočišová

7.B - p. uč. Sojková

9.A - p. uč. Sabanová

                       

Výtvarná súťaž  "Zdravý životný štýl"

1. - 4. ročník:  1. miesto - kolektívna práca 1.A triedy /Vargová, Kolesárová, Strenková, Tomková, Pačutová, Kelemen, Kobzoš, Marcinko/

5. - 9. ročník:  1. miesto - Benedeková ALžbeta  5.A,  3. miesto Ferenčíková Františka  5.A

Všetkých žiakov pripravila p. uč. Danková.

Športové  súťaže

Hádzaná

7. miesto na medzinárodnom hádzanárskom turnaji, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6. - 8. decembra 2007 v Poľsku. Školu reprezentovali aj žiačky našej školy: Miriam Benedeková z 9.A, Miroslava Hazuchová z 9.B a Simona Sisková z 8.B. Žiačky pracujú v hádzanárskom krúžku pod vedením p. uč. Dankovej.

13. miesto na medzinárodnom hádzanárskom turnaji, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. - 9. decembra 2007 v Ostrave.V družstve IUVENTY Michalovce hrala aj žiačka našej školy Dana Danková z 9.A.

VŠETKÝM BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME !