26. 10. 2010                      Strašidelné popoludnie v ŠKD Srdiečko                  fotky 

 

      Koncom októbra do nášho školského klubu zavítali strašidlá - naše deti. Spolu so svojimi rodičmi si vyrobili masky duchov, čarodejníc, netopierov, mágov, nočných tanečníc a iné. Začala sa zábava v tanci, pričom sa každá maska zvlášť sama predstavila ostatným deťom. Ako už býva našim zvykom spolu s p. vychovávateľkou sme sa vybrali strašiť po celej budove školy. Dnes sme výnimočne navštívili aj riaditeľňu a zubnú ambulanciu s veľkým krikom a kvílením, z čoho sme mali obrovskú radosť. Bol to zážitok, pretože sa všetci tešili spoločne s nami. Počas bláznenia si zasúťažilo družstvo dievčat oproti družstvu chlapcov v zametaní plechoviek a v lietaní na metle. Aj keď zvíťazilo družstvo dievčat, p. vychovávateľka ocenila snahu a bojovnosť všetkých detí.  Radostné popoludnie sa vydarilo a zo školského klubu sme odchádzali spokojní . Veď strašidlá sú len vymyslené a báť sa ich nikto nemusí. 

                                                                                                                    Deti ŠKD Srdiečko