Strašidelná  párty                       fotky na webe

Už niekoľko rokov dozadu sa aj v našej ZŠ na Komenského ulici v Sečovciach konajú rôzne akcie so strašidelným podtónom. Žiaci stále viac obľubujú nové trendy spoločenských stretnutí medzi sebou. Aj v tomto školskom roku tomu nebolo inak.

Deň  D sa konal 28. 10. 2010 o 14:00 v budove školy v na druhom pavilóne.  Ten bol už predpoludním patrične vyzdobený rôznymi ozdobami so správnym zameraním. Bolo to pred jesennými prázdninami, keď sa žiaci tešili na voľné chvíle. Dopoludňajšie vyučovanie si vylepšili filmovým predstavením, po ktorom išli domov, lebo na párty sa mohli  zúčastniť len v maskách. O štrnástej hodine sa objavili na školskej chodbe rôzne ježibaby, bosorky, kostry, víly, či dokonca zombie. A párty sa začala. Moderátorky programu – Denisa Pristašová a Natália Bérešová- privítali všetkých prítomných a oboznámili ich s programom, ktorý im vymysleli učitelia  ročníkov 5 – 9.

Prvým bodom programu bolo vyrezávanie tekvíc. Za  každý ročník súťažili štyria žiaci, ktorí sa  snažili o čo najstrašnejšiu tekvicovú tvár. Prácu ukončili až vtedy, keď v tekvici zapálili sviečku.

Ďalší program tvorili rôzne hry, napr. strihanie cukríkov so zaviazanými očami, stoličkový tanec, tancovanie s metlou, kŕmenie spolužiaka lekvárovým chlebíkom so zaviazanými očami a iné.

Najväčší úspech zožala súťaž, pri ktorej deti vytvárali najdlhšiu reťaz z vlastných šiat. Potešené boli i naše pani upratovačky, pretože po tejto hre nemuseli zametať. O to sa postarali hotové reťaze, ktoré presahovali cez celú chodbu. Touto cestou sa chceme ospravedlniť mamičkám usilovných súťažiacich.

Vyčerpané masky si mohli doplniť sily v  strašidelnom bufete, ktorý ponúkal osviežujúce nápoje ako Krvavá Mary či Zelený sliz, v ktorých plávali všakovaké dobrôtky. Pre tých náročnejších boli pripravené krehké Čarodejkine prsty alebo sladkí Duchovia. Pokrmy bosoriek  pripravili žiaci na krúžku varenia pod starostlivým dozorom ich vyučujúcich.

 Zároveň porota sledovala, ktorá z masiek bola najkrajšia, najstrašnejšia, najkreatívnejšia a ktorá najlepšie tancovala. Celú párty sprevádzala hudba, o ktorú sa svedomito staral náš p. školník, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Keď bol program vyčerpaný, vyučujúci vyhodnotili najlepšiu triedu po sčítaní všetkých získaných bodov vo všetkých súťažných hrách a aj jednotlivcov takto: 1.miesto – VII. A, 2.miesto – VIII.A, 3.miesto – IX. A, najkrajšia maska – Lukáš Miňo (IX.A), najstrašnejšia maska – dvojica Zombie – Anička Besterciová (VI.A) a Slávka Tóthová (VI.A), najkreatívnejšia maska - Pastier duchov – Peter Gedra (VI.B), najlepšie tancujúca maska – Dáša Danková (VII.A).

Strašidelné popoludnie sa žiakom veľmi páčilo a po ukončení sa všetci unavení pobrali domov. S úsmevom  na toto stretnutie spomínali aj po prázdninách a tešili sa už teraz na ďalšie v budúcom školskom roku.