simkova2.jpg (51613 bytes) simkova1.jpg (76656 bytes)  /foto - archív školy z r. 2007/

29. máj 2008 - štvrtok. Kým v areáli našej školy súťažili žiaci z 11 škôl v atletike počas 47. ročníka PHŽ, Anička Šimková zo 7.A triedy našej školy v Košiciach  /CVČ - Domino/ na krajskom kole v súťaži Slávik Slovenska získala 1. miesto vo svojej kategórii a postúpila do celoslovenského kola. / V minulom roku obsadila 2. miesto, a takisto úspešne súťažila na celoslovenskom finále vo Zvolene - 2.miesto!/ Poďakovanie patrí p. učiteľovi Mgr. Buzinkaiovi /ZUŠ Sečovce, Darg. hrdinov/ za hudobný doprovod! Aničke držia palce všetci žiaci našej školy na celoslovenskom finále!!!

http://www.cvcke.sk/?SHOW=205 - fotky, výsledkové listiny zo súťaže

podakovanie.jpg (79718 bytes)