SLÁVIK SLOVENSKA 2009 - ŠKOLSKÉ KOLO

 

Dňa 20.4.2009 sa uskutočnilo školské kolo 19. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska". Súťaže sa zúčastnilo 12 spevákov. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. miesto v I. kategórii získala Jarka Pačutová žiačka II.A triedy, pripravila p. uč. Danková, 2. miesto obsadila Laura Raničová z III.A triedy a na 3. mieste sa umiestnila Simona Stričková žiačka III.A triedy. Obidve žiačky pripravovala p. uč. Kočišová.V II. kategórii zvíťazila Betka Benedeková pripravila p. uč. Frajtová, 2. miesto získal Vladimír Doboš zo IV.B triedy, 3. miesto si vyspievala Kristína Semanová. Žiakov pripravovala p. zástupkyňa Rabatinová. V III. kategórii na 1. mieste sa umiestnila Anička Šimková z VIII.A triedy. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole 29. apríla 2009 v CVČ v Trebišove. Želáme im veľa úspechov. 

Fotogaléria zo školského kola