Všade, kde slnko svieti, žijú deti                                                 fotky

  Deti sú pre nás všetkým. Potrebujú nás, dospelých, počas dlhej  cesty rozvoja ich osobnosti až po dospelosť.

   Popri výchovno-vzdelávacej činnosti v inštitúciách (školách a mimoškolských zariadeniach) dôležitým aspektom a neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca a komunikácia s rodinou.  

Spoločným cieľom je odovzdať deťom nadobudnuté vedomosti, rozvíjať ich zručnosti, názory, postoje a návyky. Vedieme deti k hodnotám, spolužitiu, napĺňame ich základné životné potreby a rozvíjame ich záujmy.

   Kde slnko svieti, tam žijú deti. HAITI je krajina Karibských ostrovov. V deň nešťastia (zemetrasenia) v ich krajine plynul život normálne. V krátkom čase sa život ľudí zmenil na peklo, plač, krik, neistotu, ale príroda si rozkazovať nedala. Z ľudí šťastných sa v  priebehu niekoľkých minút stali ľudia nešťastní. Deti stratili mamky, mamky stratili deti.

   V našom Školskom klube SRDIEČKO sme sa o nešťastí porozprávali, pozerali sme si fotky z nešťastia a pochopili sme, že radosť, šťastie a zdravie v kruhu svojich blízkych je najväčšia hodnota, akú si človek môže priať.

   Prajeme deťom z HAITI veľa sily a posielame srdečné pozdravy.

Deti ŠKD SRDIEČKO

a vych. Bc. Sabanová, M.