fotky                            Remeslá a remeselníci Sečoviec

CVČ v Sečovciach a Mestský úrad Sečovce pri príležitosti osláv "Dni mesta Sečovce 2010" vyhlásili výtvarnú súťaž pod názvom "Remeslá a remeselníci Sečoviec v období 19.-21. storočia". Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci zo IV.A. Zaslali 5 výtvarných prác, na ktorých stvárnili remeslá a 5 výrobkov z hrnčiarskej hliny. Práce sú vystavené vo vestibule kultúrneho domu a 7. novembra sa uskutočnilo aj ich vyhodnotenie. V I. kategórii odsadila 1. miesto Katarína Strenková a na 3. mieste sa umiestnila Jaroslava Pačutová. Ceny poroty za výrobok z hliny získal Dávid Bedrava, všetci zo IV.A. Poďakovanie patrí organizátorovi súťaže, ktorý pripravil hodnotné ceny nielen pre víťazov ale pre všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili.