Fotoalbumy:  DIVADIELKO,  Hudobná výchova

Projekt "Škôlka v škole".                                    

           V rámci spolupráce ZŠ a MŠ sa aj v tomto školskom roku na Základnej škole Komenského 4, uskutočnil projekt pod názvom „Škôlka v škole.“

         Návštevy predškolákov z MŠ Ul. jarná a MŠ Obchodná sa realizovali od 4. novembra do 14. decembra 2009. Náplňou stretnutí boli výstupy pripravené učiteľkami prvého stupňa s nasledovným obsahom:

4.11.2009    Cvičím, cvičíš, cvičíme bol názov návštevy predškolákov v  troch telocvičniach, ktorými naša škola disponuje. V nich sa deti zoznámili s gymnastickým náradím a náčiním, pozreli si preskoky cez kozu a skok do výšky, ktoré im názorne ukázali žiačky našej školy. Vo veľkej telocvični boli pripravené stanovištia, kde vo forme kruhového tréningu plnili úlohy podľa zadania /behy, hody, skoky, prevaly, streľba na bránu/.

11.11.2009  Počítač môj kamarát – deti z MŠ Jarná v počítačovej učebni privítala Snehulienka a sedem trpaslíkov. Prostredníctvom rozprávky si deti vyskúšali, ako sa pracuje na interaktívnej tabuli. Problém deťom nerobil ani počítač. Hravo zvládli  maľovanie, riešenie hlavolamov, či stavby so stavebnicou Lego na počítači.

2.12.2009  Aktivita Maľovaná pesnička sa uskutočnila v novozriadenej učebni hudobnej výchovy. Deti sa hravou formou naučili text aj melódiu piesne Tancuj, tancuj  a k nej aj jednoduchú choreografiu tanca. Po peknom speve a tanci mali možnosť aj výtvarného prejavu – vymaľovať ilustráciu k danej piesni.

9.12.2009  Hopi, hopi hop – to  boli slová piesne, pri ktorej sa rozšantili deti z MŠ Obchodná. Malí tanečníci, speváci aj hudobníci ukázali svoje pohybovo-spevácke zručnosti, ktoré nadobudli počas rokov strávených v MŠ. Celú aktivitu sprevádzala prezentácia na interaktívnej tabuli o snehuliakoch, ktorá aspoň troška navodila tú pravú zimnú atmosféru.  Deti mali veľkú radosť z pohybu a zo snehuliakov, ktorých si „postavili“.

9.12.2009  Do ríše rozprávok voviedla deti aktivita pod názvom Rozprávkový svet. Rozprávka O neposlušnom zajkovi čakala na predškolákov z MŠ Jarná v školskej jedálni. Prostredníctvom príbehu Zajka sa deti presvedčili o tom, že klamať a kradnúť sa nepatrí a že dobrého kamaráta poznáš až v núdzi.

Spoločné posedenia s deťmi a ich pani učiteľkami sa pravidelne končili príjemným pohostením čajom a chutnými koláčikmi, ktoré pripravili pani kuchárky.

Tento projekt realizuje naša škola v spolupráci s MŠ Jarná a Obchodná v Sečovciach už druhý rok. Jej cieľom je pripraviť dieťa MŠ na dobrý štart a úspešnosť v škole, na prechod z obdobia hier k učebným povinnostiam. Všetkým realizátorom projektu leží na srdci, aby tento prechod pre dieťa bol čo najlepší, bez strachu zo školy. Dieťa, ktoré pozná prostredie školy, do ktorej nastúpi, ktoré je hrdé na to, že sa stane školákom a teší sa na školu, ľahšie prekonáva prípadné začiatočné ťažkosti.

            Veríme, že  nám sa to pomocou tohto  projektu podarilo.

 Ďakujeme riaditeľkám, učiteľkám MŠ  a hlavne rodičom predškolákov za výbornú spoluprácu pri realizácii projektu a tešíme sa na ďalšiu.

    C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\fotka k projektu do novín.JPG