Plán akcií na mesiac jún 2017

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

1.6.2017

Deň detí

I. a II. stupeň

Triedni učitelia

5.6.2017

Návšteva knižnice

III.A

Sojková

6.6.2017

Návšteva knižnice

IV.A

Vincenčíková

9.6.2017

Detská olympiáda

I.stupeň

Triedne učiteľky

Noc v škole

III.A

Sojková

15.6.2017

Školský výlet - Medzev

I.A, II.A, III.A,V.A

Maszkáľová, Danková, Sojková,Béreš

16.6.2017

Návšteva knižnice

II.A

Danková

18. – 19.6.2017

Školský výlet - Veľaty

IV.A

Vincenčíková

21.6.2017

Deň rodiny

I.stupeň

Danková a triedne učiteľky

27.6.2017

Opekačka

I.B, III.B, IV.B

Ščecinová, Bačová, Frajtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac máj 2017

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

4.5.2017

ČK -inštruktáž v CVČ Sečovce – mladé zdravotnícke hliadky

III.A

Sojková M.

Projektujem svoje mesto

V.A

Hrušková

5.5.2017

Medzníky II. svetovej vojny – súťaž Trebišov

IX.

Béreš

9.5.2017

Hodina H /rozhlasová relácia/

III.A

Sojková M.

Dopravná súťaž „ Na bicykli bezpečne “ na ZŠ Obchodná

V.A

Béreš

10.5.2017

Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

I. stupeň

triedne učiteľky

Slávik Slovenska – okresná súťaž

III.A, IV.A

Maszkáľová

Deň hasičov v Trebišove

II. stupeň

Kožuchová L.

11.5.2017

Okresná súťaž mladých zdravotníckych hliadok v Trebišove

III.A

Sojková M.

12.5.2017

Deň matiek – darček pre mamičku

I. stupeň

triedne učiteľky

Súťaž v skoku do výšky Štefaniková latka  v Trebišove

II. stupeň

Haščák

15.5.2017

Projekt Kalorimeter

VII.A

Hantke

17.5.2017

Slovensko bez drog - beseda

II. stupeň

Tóthová

20.5.2017

Svetový deň mlieka

I. stupeň

Triedne učiteľky

25.5.-26.5.      

     2017

56. ročník Poddargovských hier žiakov

II. stupeň

Haščák , vedenie školy,

26.5.2017

Tanečná prehliadka – účasť na prehliadke

IV. – VI. roč.

Frajtová, Šutľáková

30.5.2017

Výchovný koncert v ZUŠ

I. stupeň

triedne učiteľky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac apríl 2017

 

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

3.4.2017

Vychádzka a pozorovanie vtákov

SPOZNÁVAME VTÁCTVO /sova,drozd, vrabec/

II.A

Danková

5.4.2017

Slávnostný zápis prvákov do mestskej knižnice

I.A

Maszkáľová

Návšteva filmového predstavenia v Trebišove

II. stupeň

Triedni učitelia

6.4.2017

Návšteva mestskej knižnice

II.A

Danková

7.4.2017

Deň narcisov – kreslíme narcisy

I. stupeň

Triedne učiteľky

Triedny projekt - Svetový deň zdravia

III.A

Sojková

Bylinkový kútik – výsev byliniek

II.A

Danková

11.4.2017

Návšteva knižnice

IV.A

Vincenčíková

13.4.2017

Spoznávame rastliny, medzinárodný deň rastlín

III. A

Sojková

21.4.2017

Zber papiera v meste z príležitosti Dňa Zeme

I. stupeň

triedne učiteľky

Maľovanie na chodníku z príležitosti Dňa Zeme

I.B, III.B, IV.B

triedne učiteľky

Kvíz ku Dňu Zeme

II. stupeň

Kožuchová L. ,Greškovičová

24.4.2017

Výtvarná súťaž RODINA

II.A, VI.A

Danková

Triedny projekt Deň stromov

III.A

Sojková

Múzeum v Trebišove, účasť DDS Lentilky s rozprávkou Makové kráľovstvo

IV.A

Vincenčíková

26.4.2017

Okresná súťaž Slávik Slovenska

I. – V. roč.

Maszkáľová

27.4.2017

Návšteva knižnice

III.A

Sojková

28.4.2017

Čitateľská súťaž Myslenie je pohyb – projekt MŠ

II.A

Danková

Stavanie mája

I. stupeň

triedne učiteľky

Apríl

Rekordy Slovenska projekt z ANJ

VI.A

Hrušková

Environmentálne problémy projekt ANJ

VIII.A

Popíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac marec 2017

 

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

2.3.2017

Deň otvorených dverí – modelové vyučovanie

I. stupeň

učiteľky 1.-4. roč.

Návšteva mestskej knižnice – Marec mesiac knihy

I.B, III.B, IV.B

Ščecinová, Bačová, Frajtová

3.3.2017

Klzisko

II. stupeň

triedni učitelia

14.3.2017

Pôvod názvov chemických prvkov

VIII.A

Košíková

14.-15.3.2017

Okresné kolo Pytagoriády

V.A, VIII.A

Hallérová

16.3.2017

Projekt  Tagul – vyskladaj si štát

VIII.A

L. Kožuchová

17.3.2017

Komenského latka súťaž žiakov v skoku do výšky

II. stupeň

Haščák

20.3.2017

Cesta do rozprávky – Okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 2017

IV.A

Vincenčíková

Matematický KLOKAN

I. a II. stupeň

Hallérová

23.3.2017

CVČ hľadá SUPERSTAR

III.A, IV.A

Maszkáľová

27.3.2017

Krajské kolo dejepisnej olympiády v Košiciach

VIII.A

Béreš

28.3.2017

Biblická olympiáda

IV.A

Závacká

29.3.2017

Okresné kolo biologickej olympiády v Trebišove

VIII.A

Greškovičová

Výchovný koncert M. Krausza – Láska, dobro a zlo

I. a II. stupeň

vedenie školy

Marec

Rozprávkovník – súťaž

II.A, III.A

Danková, Sojková M.

Múzejníček - projekt

III.A

Sojková M.

Zápis do knižnice

I.A

Maszkáľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac február 2017

 

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

7.2.2017

Okresné kolo geografickej olympiády v Trebišove

II. stupeň

L. Kožuchová

10.2.2017

III. ples v ŠKD

ŠKD

Sabanová

14.2.2017

Okresné kolo dejepisnej olympiády v Trebišove

II. stupeň

Béreš

16.2.2017

Valentínsky turnaj v hádzanej žiačok

II. stupeň

Haščák

24.2.2017

Karneval

I. stupeň

Triedne učiteľky

Školské kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

I. a II. stupeň

Danková, M. Sojková, Maszkáľová

28.2.2017

Pasovanie prvákov

I.A

Maszkáľová

Február 2017

Návšteva knižnice-      Rozprávkovník

II.A, III.A

Danková, Sojková

Čitateľská súťaž „Myslenie je pohyb“ vyhlásená MŠ

II.A

Danková

Rozprávky pre Daniela Heviera

III.A

M. Sojková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac január 2017

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

11.1.2017

Namaľuj Vianoce -  dokončenie výtvarnej súťaže

II.A, III.A, IV.B

Danková, Sojková, Frajtová

16.1.2017

Návšteva knižnice

III.A

Sojková

Zvieratá v zime

ŠKD

Sabanová

18.1.2017

Návšteva knižnice - Rozprávkovník

II.A

Danková

25.1.2017

Okresná súťaž Šaliansky Maťko- súťaž v prednese povesti

IV.A

Vincenčíková

Január      – podľa počasia

Snehuliaci v akcii, súťaž tried v stavaní snehuliakov

I. stupeň

triedne učiteľky

Január

Triedny projekt z predmetu Geografia – Hospodárstvo Afriky

VII.A

L. Kožuchová

Triedny projekt z predmetu Geografia – Bratislavský kraj

IX.

Kraviarová

Triedny projekt z predmetu Anglický jazyk – Moje zdravie

VIII.A

Hrušková

Triedny projekt z predmetu Fyzika – Model hydraulického zdviháka a vodováhy

VI.A

Hantke

Triedny projekt z predmetu Anglický jazyk - Vulkány

IX.

Popíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac december 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

2.12.2016

List Ježiškovi

II.A,III.A,IV.A

Danková,  Sojková M.,  Vincenčíková

6.12.2016

Mikuláš v škole.

II. stupeň

Kožuchová A.

7.12.2016

Pytagoriáda žiakov 3.-5. ročníkov

I. a II. stupeň

 Hallérová

Divadelné predstavenie pre žiakov na ul. Nová Cisárové nové šaty

I. a II. stupeň

 Sojková S.

8.12.2016

Pytagoriáda pre žiakov 6.-8. roč.

II. stupeň

 Hallérová

12.12.2016

Návšteva knižnice

III.A

Sojková M.

13.12.2016

Divadelné predstavenie Martinko Klingáč pre žiakov 1.-4.roč.

I. stupeň

tr. učiteľky

Divadlo pre deti: Vianočná rozprávka v knižnici

I.A

Maszkáľová

15.12.2016

Besiedka pri vianočnom stromčeku

ŠKD

Sabanová

19.12.2016

Namaľuj Vianoce – výtvarná súťaž  CVČ Trebišov

II.A, III.A

Danková, Sojková M.

20.12.2016

Vianočná akadémia na škole pre rodičov a starých rodičov.

I. a II. stupeň

vedenie školy

Burza vianočných ozdôb – výrobkov žiakov

ŠKD

Sabanová

21.12.2016

Darček pre rodičov – pozdrav

Rozlúčka so starým rokom

II.A

Danková

Vianočná besiedka

I.B,III.B, IV.B

Ščecinová, Bačová, Frajtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac november 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

11.11.2016

HODINA  DEŤOM

zapojenie sa do zbierky

I. a II. stupeň

A. Kožuchová

11.11.2016

DIVOKÉ  ÚČESY

 súťaž o najkrajší účes

ŠKD

Sabanová

November až máj 2017

Zapojenie sa do čitateľskej súťaže, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR

II.A

Danková

Október až jún 2017

ROZPRÁVKOVNÍK- zapojenie sa do súťaže MsK

I. stupeň

Triedne učiteľky

14.11.2016

Návšteva knižnice

III. A

Sojková

15.11.2016

Čitateľský oriešok

II.A, III.A

Danková, Sojková

16.11.2016

Deň tolerancie – triedny projekt

III.A

Sojková

Návšteva knižnice

II.A

Danková

23.11.2016

Zdravý životný štýl, výtvarná súťaž

II.A, III.A, IV.A, IV.B,VI.A

Danková, Sojková, Vincenčíková, Frajtová

25.11.2016

Malí kuchári

I.A

Maszkáľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plán akcií na mesiac október 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

7.10.2016

MsKS Trebišov – účasť na prehliadke divadiel predstavenie  Soľ nad zlato

IV.A

Vincenčíková

12.10.2016

Výstavka ovocia a zeleniny       Plody jesene

I. stupeň

triedne učiteľky

14.10.2016

Záložka do knihy spojuje školy

I. a II. stupeň

Danková

17. – 22. 10.2016

Jabĺčkový týždeň

I. stupeň

triedne učiteľky

19.10.2016

Kultúrne podujatie pod názvom:

Dr. Zembolí

I. stupeň

triedne učiteľky

Exkurzia Košice

II.stupeň

Kožuchová A.

24.10.2016

Rodina bez cigariet

I. stupeň

Danková

Mesiac október

Mesiac úcty k starším, stretnutie troch generácii

IV.A

Mazskáľová, Danková, Sojková, Vincenčíková

 

Pracujeme s KOZMIXOM

I.A,II.A,III.A,IV.A

Maszkáľová, Danková, Sojková, Vincenčíková

 

Zber gaštanov

I. a II. stupeň

triedni učitelia

 

 

 

 

 

 

 

   Plán akcií na mesiac jún 2016

 

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

1.6.2016

MDD – zábavné dopoludnie

II.B, III.A

Bakšiová, Vincenčíková

Návšteva jazdeckého areálu NOXWEL Sečovce

I.A, IV.A

Danková, Maszkáľová

3.6.2016

Detská olympiáda  - 25.roč.

I. stupeň

triedne učiteľky

15.6.2016

Šťastná staroba očami detí – výtvarná súťaž

II.A

Sojková M.

KUBO, divadelné predstavenie v kultúrnom dome

0.A, II.B,III.B,IV.B

triedne učiteľky

17.6.2016

Deň rodiny – športové stretnutie troch generácií v areáli školy

I. stupeň

triedne učiteľky

21.6.2016

Za krásami Slovenska  -

 školský výlet

II. stupeň

triedni učitelia

22.6.2016

Cyklotúra do blízkeho okolia /Albinov/

IV.A

Mazskáľová

24.6.2016

Juniáles

I. a II. stupeň

A. Kožuchovýá

28.6.2016

Opekačka

0.A,II.B,III.B,IV.B

triedne učiteľky

Diskotéka v kultúrnom dome

ŠKD

Sabanová

29.6.2016

Rozlúčka so štvrtákmi

IV.A

Maszkáľová

  

   Plán akcií na mesiac máj 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

3.5.2016

Inštruktáž pre družstvá Mladých zdravotníkov

II.A, III.B

Sojková M., Frajtová

9.5.2016

Hodina H

 (vysielanie v školskom rozhlase)

II.A

Sojková M.

10.5.2016

Pohybom k zdraviu

0.A, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A

triedne učiteľky

11.5.2016

Deň matiek – darček pre mamičku

0.A, I.A, II.A, II.B

triedne učiteľky

12.5.2016

Na bicykli bezpečne

V.A

Repková

13.5.2016

Deň tulipánov

II.B, III.B, IV.B

triedne učiteľky

16.5. – 20.5.

2016

Škola v prírode – Nová Lesná

I. stupeň

Maszkáľová

17.5.2016

India – všetky farby Orientu- vzdelávací projekt Svet okolo nás

II. stupeň

triedni učitelia

Svetový deň infor. spoločnosti

II.B, III.B, IV.B

triedne učiteľky

18.5.2016

Divadelné predstavenie KUBO

I. a II. stupeň

triedni učitelia

26.5.-27.5.

2016

55. ročník PHŽ

II. stupeň

vedenie školy

27.5.2016

Tanečná prehliadka v meste

II. stupeň

Frajtová

 

 

 

 

 

Plán akcií na mesiac apríl 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

2.-3.  4. 2016

Slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

I. a II. stupeň

 

Vedenie školy

6. 4. 2016

Návšteva filmového predstavenia v Trebišove

II. stupeň

Kožuchová A.

6.-7. 4. 2016

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Trebišove

I. a II. stupeň

Vincenčíková, Kožuchová A.

7. 4. 2016

Svetový deň zdravia /projekt/

II. A, II. B

Sojková M. , Bakšiová

12. 4. 2016

Okresné kolo biologickej olympiády

II. stupeň

Repková

13. 4. 2016

Medzinárodný deň rastlín - Poznávame rastlinky

II. A

Sojková M.

15. 4. 2016

Deň narcisov – zbierka v meste

II. stupeň

Kožuchová A.

17. - 18. 4. 2016

Deň narcisov – Kreslíme kvety

I. stupeň

Triedne učiteľky

22. 4. 2016

Deň Zeme – čistíme svoje mesto

I. stupeň

Triedne učiteľky

Turistická vychádzka do Bačkovskej doliny a beseda s lesníkmi z príležitosti Dňa Zeme

I. stupeň

Ščecinová

25. 4. 2016

Kvíz ku Dňu Zeme

II. stupeň

Kožuchová L., Repková

26. 4. 2016

Účasť na otvorení múzea v Trebišove – DDS Lentilky – vystúpenie žiakov na otvorení

III. A

Vincenčíková

28. 4. 2016

Školské kolo súťaže  Slávik Slovenska 2016

I. a II. stupeň

Maszkáľová

29. 4. 2016

Stavanie mája

I. a II. stupeň

Danková, Frajtová

      

   Plán akcií na mesiac marec  2016

 

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

4.3.2016

Návšteva klziska v Trebišove

II. – IV. roč.

Sojková, Vincenčíková, Maszkáľová

8.3.  – 9.3.2016

Pytagoriáda – okresné kolo

III.-VIII. roč.

Maszkáľová, Hallérová

9.3. – 11.3.2016

SuperStar – spevácka súťaž

I.- VII. roč.

učitelia I. stupňa

11.3.2016

Deň otvorených dverí

I., II. stupeň

Vedenie školy

Návšteva knižnice

0.A,II.B, III.B, IV.B

Mačugová, Bartková, Frajtová, Ščecinová

16.3.2016

Veľkonočná výstava v KD

I. , II. stupeň

Učitelia I. stupňa, Kožuchová L.

17.3.2016

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

I., II. stupeň

Vincenčíková, Kožuchová A.

18.3.2016

VIII. ročník Komenského latka

II. stupeň

Haščák

21.3.2016

KLOKAN – matematická súťaž

I.,II. stupeň

Maszkáľová, Hallérová

22.3.2016

Okresná prehliadka DDT – Cesta do rozprávky, Trebišov

III.A

Vincenčíková

23.3.2016

Darček pre učiteľov

II.A

Sojková

Marec

Návšteva knižnice

I. stupeň

Triedne učiteľky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Plán akcií na mesiac február 2016

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

2.2.2016

 Beseda: Mokrade,

 riad. CHKO Latorica Trebišov

  IV.B, III.B

Ščecinová, Frajtová

5.2.2016

Karneval

I. stupeň

Vincenčíková, Frajtová

10.2.2016

Európa v škole

I. a II.stupeň

Danková

12.2.2016

ČK – najväčšia humanitárna organizácia na svete, výtvarná súťaž

I. stupeň

Danková

24.2.2016

Vesmír očami detí

I. stupeň

Danková

23.2.2016

Návšteva knižnice

III.A

Vincenčíková

25.2.2016

Energetika2016 -  výtvarná súťaž

I. stupeň

Danková

 Plán akcií na mesiac december 2015

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

4.12.2015

List Ježiškovi

I.A, II.A

Danková, Sojková

16.12.2015

Vianočná akadémia

I. a II. stupeň

Maszkáľová, Ščecinová,      

A. Kožuchová, tr. učitelia

18.12.2015

Perníkové popoludnie – zdobenie perníkov

ŠKD

Sabanová

21.12.2015

Veselica pri stromčeku

ŠKD


Sabanová

22.12.2015

Radujme sa, veseľme sa – vianočná besiedka na elokovanom pracovisku

I. a II. stupeň

p. S. Sojková, tr. učitelia

Vianočná besiedka pri stromčeku

O.A,I.B,II.B,  III.B, IV.B

triedne učiteľky

Vianočná burza

II. stupeň

L. Kožuchová

 

 

 Plán akcií na mesiac november 2015

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp. pedag.

2.11.2015

Návšteva cintorína

I. stupeň

triedne učiteľky

3.11.2015

Návšteva predstavenia v bábkovom   divadle v Košiciach

1.A a 2.A

Danková, Sojková M.

Exkurzia v Technickom múzeu

v Košiciach

4.A

Maszkáľová

4.11.2015

Modelová hodina z ANJ – projekt Englishone.

3.A

Vincenčíková

5.11.2015

Vesmír a my – prednáška o vesmíre

4.A

Maszkáľová

6.11.2015

Miss divoké vlasy

ŠKD

Sabanová

12.11.2015

KOMPARO 

9. roč.

vedenie školy

16.11.2015

Ruže mojej duše – účasť v literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe

2.A  6.A

Sojková M., Béreš

19.11.2015

Zemplín špiva a hutori – účasť na súťaži CVČ Trebišov

I. a II. stupeň

Maszkáľová

23.11.2015

Zdravý životný štýl – účasť vo výtvarnej súťaži – kolektívne práce

 0.A, 1.A , 2.A 2.B, 3.B, 4.B

triedne učiteľky

 

 

 Plán akcií na mesiac október 2015

Dátum

Akcia

Trieda

Zodp.pedag.

3.10.2015

ŠARKANIÁDA – trojgeneračné stretnutie – Dargov - Dubiny 

1.A,2.A,3.A.4.A

Danková, Sojková, Vincenčíková, Maszkáľová

8.10.2015

MALÝ FUTBAL – obvodové kolo

II. stupeň

Haščák

9.10.2015

DIVADLO – Trebišov – okresná prehliadka 

.2.A,3.A,3.B

Sojková, Vincenčíková, Frajtová

12.10.2015

POLODY JESENE – výstava ovocia a zeleniny

I. stupeň

Triedne učiteľky

15.10.2015

„Burza práce a informácií“ - Trebišov

IX. roč.

Košíková, Hallér

16.10.2015

ZÁLOŽKA DO KNIHY – medzinárodný projekt

I. stupeň

Danková

19.-23. 10.2015

TÝŽDEŇ BOJA PROTI ŠIKANE - aktivity

I. a II. stupeň

Frajtová, Košíková

21.10.2015

DEŇ JABLKA - aktivity

I. stupeň

Triedne učiteľky

Október

ZBER GAŠTANOV

I. a II. stupeň

Triedne učiteľky

Október

ÚCTA K STARŠÍM – básne, riekanky a aktivity v triedach

I. stupeň

Mačugová

20.10.2015

Lit. – dejepisná exkurzia - Košice

II. stupeň

Kožuchová Alena

28.10.2015

Jesenné tvorivé dielne

II. stupeň

Triedni učitelia