Putovanie s Osmijankom.

Do celoslovenského projektu Osmijankové čítanie sa zapojil aj náš ŠKD pri ZŠ Komenského ul. v Sečovciach. Deti spolu s vychovávateľkou p. Sabanovou Máriou predviedli pre žiakov   1. – 4. roč. Putovanie s Osmijankom po krajinách Čokoládovo, Vareškovo, Zvieratkovo, Buvinkovo a napokon Spievankovo. Prezentovali vlastnú tvorbu rozprávok, poézie a prózy, ktoré vytvorili počas záujmovej činnosti v ŠKD. Ostatných žiakov motivovali k aktivite kladením otázok s výchovno-vzdelávacím využitím. Putovania s Osmijankom sa zúčastnili aj deti zo ŠKD pri ZŠ Obchodná ul. v Sečovciach a deti MŠ Jarná ul. Cieľom bolo upevňovať a rozvíjať kognitívne schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré nadobudli v edukačnom procese v zmysle tvorivo – humanistickej výchovy, prehlbovať vzťah detí k čítaniu s porozumením a k literatúre.

Náš pilotný ročník Osmijankového čítania sa stretol s veľkým úspechom, porozumením, ústretovosťou a radosťou všetkých zúčastnených detí aj pedagógov.  /Sabanová/

PIC_0052.JPG (63084 bytes) pic_0057.jpg (62939 bytes) pic_0058.jpg (55453 bytes) pic_0060.jpg (54294 bytes) PIC_0063.JPG (67213 bytes) PIC_0065.JPG (66703 bytes) PIC_0066.JPG (64942 bytes) PIC_0067.JPG (65277 bytes) PIC_0068.JPG (66378 bytes) PIC_0069.JPG (64054 bytes) PIC_0071.JPG (66544 bytes)