PROJEKT: www.ovecky.sk

     Žiaci 3.A triedy spolu so svojou tr. učiteľkou sa zapojili do osvetového programu OVEČKA, ktorého cieľom je vzdelanie žiakov o zdravej životospráve a  správnom zložení stravy. Projekt sa realizuje v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Slovenskej republike, Asociáciou      všeobecných lekárov pre deti a dorast SR a Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekára. Do projektu boli naši žiaci zaregistrovaní už 14.októbra 2009. Projekt potrvá až do decembra 2010 a bude prebiehať na školách na celom území SR. Prostredníctvom rozprávok, tanca, divadla a piesní sa deti dozvedia informácie o správnych stravovacích návykoch. Organizátori projektu postupne so svojím programom navštívia všetky zapojené školy. 3.A trieda sa zapojila aj do súťaže o najzdravšiu triedu. V termíne od 5.10. do 20.11. bude tr. učiteľka zaznamenávať dochádzku žiakov, ktorú potom zašle spolu s výtvarnými prácami prihlásených žiakov(v počte 17)  do 25.11., s vyplnenými prihláškami na adresu projektu. V rámci projektu sme si spoločne zhotovili pyramídu zdravia, ktorá nás upozorňuje, čo máme,  a čo nemáme konzumovať, čo prospieva nášmu zdraviu. Hodinami hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy  ale aj telesnej výchovy nás sprevádza,, ovečkina pesnička“, ktorú už vieme skoro celú.

 Tešíme sa na 6. decembra, keď v Bratislave prebehne žrebovanie prihlášok o hodnotné ceny a na návštevu ,,Ovečky“ so svojim zábavným a poučným programom.

  NAŠE MESTO OČAMI DETÍ

Dodatočné blahoželanie patrí žiakom 3.A triedy, ktorí vo výtvarnej súťaži ,,Naše mesto očami detí“, ktorú vyhlásila mestská knižnica, získali za svoj plagát pod názvom ,,Premena jedného mesta“ mimoriadnu cenu poroty. Žiakov koordinovala tr. učiteľka PaedDr. Marta Danková. Pekné 3. miesto v tejto súťaži získala aj žiačka Terézia Dunová z 3.B triedy- pripravila tr. učiteľka Mgr. Anna Frajtová. Taktiež blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                      SLOVENSKÍ VOJACI V ZAHRANIČNÝCH OPERÁCIÁCH

Modrá prilba a baret sa stali symbolom nádeje občanov postihnutých vojnovým konfliktom. A práve takéto nosia aj slovenskí vojaci, ktorí pracujú v mierových misiách a zahraničných operáciách, ako sú štáty: Afganistan, Kosovo, Cyprus, Bosna a Hercegovina. Vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky sú účastníkmi aj pozorovateľských misií v Sýrii a Gruzínsku. A práve im žiaci 1.stupňa našej školy pripravili vianočné pozdravy (50 kusov), ktoré im boli odoslané ako poďakovanie za ich prácu na území Slovenska, v krízových situáciách pri záchrane životov, živelných pohromách i udržiavaní mieru ako doma tak aj v zahraničí.

 

                                                               BUDÚCI PRVÁCI NA NÁVŠTEVE ŠKOLY

 

4.11. sa uskutočnilo prvé stretnutie predškolákov z MŠ na Jarnej ul. z plánovaných štyroch stretnutí v rámci spolupráce ZŠ a MŠ. Popoludnie,  pod názvom Cvičím, cvičíš, cvičíme...,  bolo plné športu, cvičenia, zábavy, súťaženia i tanca v troch telocvičniach, ktorými naša škola disponuje.  To, že sa škôlkari cítili u nás na jednotku dokazujú aj zábery (foto pani zástupkyňa). Pri odchode domov sme sa lúčili s deťmi i rodičmi slovami: ,, O týždeň dovidenia.“

11.11. je pre deti pripravené popoludnie v špecializovanej počítačovej učebni,

18.11. to bude Maľovaná pesnička v učebni hudobnej výchovy a 25.11. si budú môcť v priestoroch našej jedálne pozrieť divadielko.

                                                  

                        Mladé hádzanárky reprezentujú nielen školu, ale aj mesto

  Na našej škole má dlhoročnú tradíciu hádzanársky krúžok dievčat pod vedením trénerky PaedDr. Marty Dankovej. V súčasnosti navštevuje krúžok 10 dievčat  5. a 6.ročníka, ktoré spolu so žiačkami zo ZŠ Obchodná a 8-ročného gymnázia reprezentujú mesto pod hlavičkou CVČ v celoslovenskej súťaži Školských športových stredísk mladších žiačok. Členkami družstva sú: Anna Besterciová, Aneta Čopáková, Nikola Maťašová, Kristína Semanová, Radka Topoľančinová, Slávka Tóthová z 5.A a Martina Dobošová, Ružena Hoľanová, Mária Korytková , Dáša Kolesárová zo 6.A.

V skupine majú dievčatá súperky z Michaloviec a z Košíc. Jesenná časť končí koncom novembra. Pred posledným kolom, ktoré bude na domácej pôde v športovej hale na Kollárovej ulici,  majú na konte 5 prehier, 3 remízy a 1 výhru. Patrí im v tabuľke 3.miesto, za Michalovcami A a Košicami- ZŠ Bernoláková. Na 4.mieste sú hádzanárky  Michalovce B. Dievčatám budeme držať palce, aby doma dosiahli čo najlepší výsledok.

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ VZDELÁVANIA

  47. kalendárny týždeň každoročne patrí Týždňu globálneho vzdelávania. Na Slovensku je toto podujatie známe pod názvom Medzinárodný týždeň vzdelávania. Hlavným zmyslom tohto týždňa je šírenie myšlienky solidarity, tolerancie, porozumenia, humanity a spolupráce detí celého sveta. I žiaci našej školy, konkrétne žiaci 1.stupňa, sa aktívne zapoja do tohto podujatia nasledovnými akciami:

PONDELOK: Inštalácia nástenky do vestibulu školy

                          Rozhlasová relácia                                                   

UTOROK:    Deň študentstva -Štátny sviatok- žiaci využijú svoj

                          internet v tento deň nielen na chatovanie a

                          Facebook, ale aj na hľadanie informácií o tomto

                          sviatku, a o živote na školách v zahraničí                                                       

STREDA:     Prezentácia článkov, obrázkov, príspevkov

                          žiakov v jednotlivých triedach a ich umiestnenie

                          na triedne nástenky                                                        

ŠTVRTOK:  Deň encyklopédie -návšteva knižnice- oddelenia

                          náučnej literatúry -práca s náučnou knihou                                                         

                        Okienko do sveta vedy -triedna výstavka

                        encyklopédií z vlastných zdrojov- práca s náučnou

                        knihou                       

    PIATOK:    Počítač môj kamarát -hodina v spoločnosti výpoč.

                        techniky v špec .učebni 1.stupňa-prezentácia, film

                                                        

                                                   PaedDr. Marta Danková- vedúca MZ 1.stupňa