Ako sa nám darilo v novembri

Dňa 18.novembra 2008 sa uskutočnil turnaj v hádzanej dievčat, ktorý organizovalo CVČ v Sečovciach z príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Turnaja sa zúčastnili aj dve družstvá  z našej školy - mladšie a staršie žiačky.  Družstvo mladších žiačok reprezentovali žiačky Dobošová , Kolesárová z 5.A, Bušová ,Balogová, Bambuchová , Kočišková  Pristášová, Skašková zo 6.A a Borošová a Besterciová zo 7.A. Za družstvo starších žiačok nastúpili žiačky 8.A Pristášová, Koritková, Lorincová, Šimková a deviatačky Antolíková, Balogová, Koliová, Sisková,  Klapáková a Lambertová . Po tvrdom boji so súperkami zo ZŠ ul. Obchodná obidve naše družstvá  vyhrali. Najviac gólov nastrieľala Simona Sisková z 9.B triedy a v bráne sa výborne darilo Lenke Lorincovej  a Viktórii Borošovej.

 

Na súťaži o vesmíre, ktorú tiež organizovalo CVČ v Sečovciach 26. novembra, našu školu úspešne reprezentovali chlapci zo 4. B triedy a to Vladko Doboš a Riško Kovaľ. V konkurencii silných súperov zo ZŠ na ul. Obchodná, zvíťazili a tak sa umiestnili na prvom mieste. Žiakov pripravila p.uč. Vatrálová. 

 

Že na našej škole máme veľmi šikovných a nadaných žiakov, svedčí aj účasť žiačok- speváčok na okresnej súťaži Zemplín špiva a hutori, ktorá sa uskutočnila dňa 27. novembra 2008, v MsKS v Trebišove. V   prvej  kateg. našu školu reprezentovala Jarka Pačutová z 2.A triedy, ktorú pripravila p. uč. Danková v spolupráci s p. Pačutovou, v druhej Betka Benedeková zo 6.A a v tretej Anička Šimková z 8.A triedy. Všetky tri speváčky získali vo svojich kategóriach prvé miesto.

 

V dňoch 24. a 25. novembra sa v kultúrnom dome uskutočnila spevácka súťaž pod názvom Hviezdička,ktorú pravidelne organizuje CVČ. V zlatom pásme sa umiestnili: Kristína Tomková z 2.A, Kristína Semanová zo 4.B. V striebornom pásme sa umiestnila Laura Raničová  a v bronzovom pásme Klaudia Mašlejová a Ján Fecko všetci z 3.A. Žiakov pripravili p. uč. Danková, Kočišová a Vatrálová.

 

25.11. sa v priestoroch CVČ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže – Zdravý životný štýl. Prvý stupeň reprezentovali žiaci Martin Kelemen a Kristína Strenková, ktorí sa umiestnili  na druhom mieste. Víťazkou bola Timea Vargová . Všetkých žiakov pripravila p.uč.Danková,  tr. uč. 2.A triedy.

 

Ešte raz o hádzanej, dňa 28.11. sa v ŠH Iuventy Michalovce uskutočnilo už štvrté kolo školských športových stredísk mladších žiačok v hádzanej. Školu v tejto súťaži reprezentujú  žiačky hádzanárskeho krúžku, ktorý pracuje na škole pod vedením p. uč. Dankovej. Sú to žiačky Tóthová zo 4.B, Dobošová , Kolesárová z 5.A Balogová, Bušová, Kočišková, Kopilová Skašková zo 6.A. Dievčatám patrí zatiaľ druhé miesto s 20 bodmi.

 

Všetkým spomínaným žiakom v mene celej školy srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na ďalších súťažiach. Poďakovanie patrí učiteľkám, ktoré týchto žiakov pripravujú.