Najčitateľskejšia rodina IV. A

 

     Dňa 4. 10. 2010 sa začal realizovať triedny projekt pod názvom „ Hľadá sa najčitateľskejšia rodina IV. A“. Žiaci dostali za úlohu počas víkendu spísať všetky knihy od slovenských autorov, ktoré majú doma v ich knižnici. Víťazom sa stala rodina Kristínky Tomkovej, na druhom mieste sa umiestnila rodina Dianky Kolesárovej a na treťom mieste rodina Lenky Topoľančinovej.

Vyhodnotením projektu sme zistili, že kniha a čítanie kníh patrí v súčasnej dobe k nepopulárnym činnostiam v rodinách. Viesť deti k častejšiemu čítaniu by mali aj naše pravidelné návštevy v mestskej knižnici a zapojenie sa do celotriednej súťaže „ Rozprávkovník“. Mimočítankovým čítaním v  mesiaci september boli  Tri múdre kozliatka od J. C. Hronského a v mesiaci október je to kniha Žirafie rozprávky. Svoje dojmy z prečítaných kníh žiaci potom písomne spracovávajú do čitateľských denníkoch. Prezentácia textov sa uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

                                                                                                Triedna učiteľka IV. A