Hľadá sa NAJ kniha

 

         Vyvrcholením všetkých podujatí, ktoré sa konali na škole pri príležitosti Mesiaca knihy, bola súťaž, ktorú zorganizovali žiaci IV. A pod názvom HĽADÁ SA NAJ KNIHA. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci prvého stupňa, ktorí mali možnosť vybrať si kategóriu pre svoju knihu. Hľadali sme najmenšiu a najväčšiu knihu, najťažšiu a najľahšiu, najstaršiu a najnovšiu, najfarebnejšiu, najzaujímavejšiu, najoriginálnejšiu a mnohé iné s prívlastkom NAJ. Súťaž sa stretla s veľkým záujmom u detí, ale aj rodičov a učiteliek, ktoré sa tiež zapojili do súťaže.

            Každý NAJ majiteľ bol obdarovaný vecnou cenou a ostatní zúčastnení za snahu dostali perá.

            Poďakovanie patrí zúčastneným a najmä organizátorom súťaže žiakom  IV.A  a triednej učiteľke PaedDr. Marte Dankovej, ktorá zabezpečila vecné ceny pre súťažiacich