Deň, plný zážitkov

  Plnenie edukačných cieľov vo výchovno-vzdelávacom kladie stále vyššie nároky na výchovnú prácu vychovávateľa. Nové metódy a formy u detí vzbudzujú záujem a motivujú ich do ďalších aktivít . V našom ŠKD Srdiečko využívame nové trendy a inovačné metódy. Jednou z najčastejšie používaných metód je učenie sa zážitkom.

V rámci esteticko-výchovnej činnosti sme maľovali vlastné chodidlá a dlane, ktoré sme následne odtláčali na výkresy. Aktivita sa deťom veľmi páčila.  V príjemnej klíme sa deti snažili vytvárať vlastné výtvarné diela.

Odporúčame všetkým kamarátom, aby si to vyskúšali. Je to obrovský zážitok.

                                                                                                          Bc. Sabanová, M