Akcie na Základnej škole Ul. Komenského 4 v máji 2008

                                                                    Deň Zeme

            Žijeme v dobe, keď nás obklopuje množstvo rôznych odpadkov. Chutné jogurty, nátierky, čokolády, malinovky a iné dobroty, ktoré denne konzumujeme, sú v obaloch, ktoré  znečisťujú naše životné prostredie. Aby sme pomohli našej živiteľke Zemi, rozhodli sa žiaci IV.A triedy pri príležitosti Dňa Zeme pripraviť pre žiakov krátky program. Deťom sa prihovárali plechovky, téglik, plastové fľaše, sklenené fľaše, papierová krabica, hliníková fólia, stromy a Zem. Rozprávali o svojom osude, o tom, čo ich čaká, ak sa ľudia nespamätajú. Na posedení sa zúčastnil aj pán Jozef Kratochvíla, ktorý žiakom odpovedal na zaujímavé otázky z oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Mgr. E. Maszkáľová

 

                                                                    Deň matiek

            Pri tejto príležitosti vyučujúce I. stupňa našej školy pripravili so žiakmi pre svoje mamky a staré mamky milú slávnosť. Dňa 19.5. sa v hojnom počte zišli mamky a babky v školskej jedálni, kde už na ne čakalo malé pohostenie, ale hlavne ich deti s kultúrnym programom. Deti odmenili veľkým potleskom. Tie zas odovzdali svojim mamám a babkám malé darčeky.So želaním veľa zdravia, prežitia krásnych chvíľ v kruhu rodiny sa všetci rozišli domov.

Mgr. M. Kočišová

 

                                                                   Modrý gombík

  S nápadom prišli pani učiteľky roč. 1. – 4. Deti našej ZŠ Ul. Komenského sa zapojili do humanitárnej pomoci deťom z Afriky – Ugandy. Okrem toho, že prispeli finančnými čiastkami na pitnú vodu a sanitáciu pre svojich vzdialených kamarátov, dňa 23.5.2008 vytvorili živý obraz „modrého gombíka“ na školskom ihrisku. Všetky deti spolu s učiteľkami poukladali svoje telá, odeté do modrého trička, do nízkeho drepu v tvare veľkého kruhu. Týmto vyjadrili solidaritu s deťmi v Ugande, ktorým k šťastnému životu chýbajú tie najzákladnejšie ľudské, životné potreby. Dúfame, že aj my sme touto aktivitou prispeli k dobrej veci. Nech všetkým deťom dobre je!

                                                                                                                         M. Sabanová

 

Budúci školáci

 

V našom školskom klube pri ZŠ Ul. Komenského sa v stredu, 21.5.2008 uskutočnilo priateľské stretnutie detí. Navštívili nás deti z MŠ Ul. Jarná. Za pekného slnečného dňa si všetci spoločne zasúťažili na školskom ihrisku. Športové popoludnie sa nieslo v duchu tréningovej prípravy na detskú olympiádu, ktorá sa uskutoční v júni. Deti hádzali loptičkou, skákali do diaľky a vyskúšali si aj štafetový beh. Tí starší radili mladším a povzbudzovali ich k športovým výkonom. Šťastie, radosť a úsmev na tvárach boli ich odmenou.

                                                                                                M. Sabanová