Zoznámenie I.A s knižnicou

Marec je mesiac kníh. Každý školák by to mal vedieť. Dokonca aj žiaci I.A triedy už to vedia.

          Napriek tomu, že neovládajú ešte všetky písmenká, vybrali sa 28. marca do MESTSKEJ KNIŽNICE. Žiaci boli unesení príjemným prostredím a ešte viac milou tetou Majkou, ktorá ich s úsmevom privítala.  Usadila ich a predstavila milú plyšovú postavičku – KNIHULÍKA. Knihulík im porozprával o chode knižnice. Potom si čítali báseň  od Ľudmily Podjavorinskej ,,Čin čin“. Po pasovačke, respektíve po prijatí  každého žiaka do knižnice dostali aj čítateľský preukaz. Hneď v prvý deň im teta verila a každému žiakovi dala jednu knižku domov.

Deti sľúbili, že po prečítaní si pôjdu knižku vymeniť. Dúfajme, že sľub dodržia. Za milé prijatie veľmi pekne ĎAKUJEME.                                                                                                                                      

                                                       Tr. uč. Mgr. M. Sojková

 

Medzinárodný deň DETSKEJ KNIHY

Dňa 4. apríla. je v kalendári dátum, ktorému bolo priradený názov ako medzinárodný deň DETSKEJ KNIHY.

V tento deň si žiaci I.A triedy priniesli svoje obľúbené knihy. Počas celého dňa si vymieňali knihy a čítali z nich. V rámci SLOVENSKÉHO JAZYKU si čítali rozprávku o zvieratkách. Na MATEMATIKE mali stranu o Jankovi Hraškovi, tak  si prečítali aj rozprávku. No a nakoniec bola TELESNÁ VÝCHOVA, na ktorej si zacvičili za pomoci detských básničiek. . Priniesli malé, veľké, skladacie vo vnútri s puzzlami, so zvieratkami, v tvare kamiónu, voňavé a mnohé ďalšie. Najkrajšie knihy boli odmenené malou sladkosťou.

4. apríl si určite zopakujeme aj na budúci rok s väčším počtom kníh.  

                                                              Tr. uč. Mgr. Monika Sojková