2.ročník   3. ročník  4.ročník   5.ročník   6.ročník     7.ročník    8.ročník    9.ročník     

2. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Doboš Vladimír II.B 66
2 Semanová Kristína II.B 62
3 Tóthová Slávka II.B 62
4 Popovič Martin II.A 32
5 Fedorčák Roman II.A 26
6 Kandalík Ľudovít II.A 19

3. ročník

P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Princzová Barbora III.A 69
2 Kolesárová Dáša III.A 68
3 Slávik Jakub III.A 57
4 Tkáč Matúš III.A 51
5 Ovčarik Štefan III.A 42

4. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Ferenčíková Františka IV.A 57
2 Lukáč Adam IV.A 54
3 Hurčík Branislav IV.A 45
4 Korpesio Samuel IV.A 39
5 Sabová Daniela IV.A 35
6 Benedeková Alžbeta IV.B 33
7 Pačuta Vlastimil IV.B 31
8 Kovalčin Vladimír IV.B 30

5. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Nahajová Eva V.A 70
2 Borošová Viktória V.A 58
3 Bajus Stanislav V.A 56
4 Bérešová Natália V.A 52
5 Besterciová Denisa V.A 46
6 Sabol Jakub V.A 40
7 Miňo Lukáš V.A 30

6. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Bérešová Simona VI.B 52
2 Gašpar Martin VI.A 50
3 Slotová Alžbeta VI.B 38
4 Kočišková Mária VI.B 37
5 Kocanová Anna VI.B 33

7. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Madarová Helena VII.B 64
2 Antolíková Ivana VII.B 53
3 Fecko Branislav VII.B 53
4 Koritková Michaela VII.A 36
5 Oboril Kamil VII.A 27

8. ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Novák Marek VIII.B 52
2 Pokrivňák Juraj VIII.A 50
3 Čoros Radko VIII.A 47
4 Lichvarčík Lukáš VIII.B 43
5 Danková Dana VIII.A 34

9.ročník
P.č. Priezvisko a meno Trieda Body
1 Princzová Bibiána IX.B 60
2 Baron Samuel IX.A 57
3 Čižmárová Lenka IX.B 40
4 Miňo Marek IX.A 39
5 Popovičová Katarína IX.B 39