Jesenné stretnutie v ŠKD – Srdiečko

Stretnutie troch generácii, babičiek a dedkov, mamičiek a ockov a ich detí sa uskutočnilo 12. októbra 2010 v ŠKD Srdiečko pri ZŠ na ulici Komenského v Sečovciach.

Cieľom stretnutia bolo zabaviť sa spolu so staršími, na čo sa najviac tešili deti. Kultúrny program obsahoval množstvo básničiek, piesní a vystúpila aj detská hudobná skupina Drišľak. Nechýbal ani ľudový tanček a kosenie trávy, ktoré mnohých zaviedli do spomienok na minulé časy. Počas celého podujatia sa programom sprevádzali deti  samy a úlohu moderátorov zvládli na jednotku.

 Zlatým klincom programu bola rýchlostná súťaž dospelých v šľahaní vaječného bielka. Za búrlivej podpory detí  sa súťažiaci striedali a víťazmi sa napokon stali všetci odvážlivci.  Súťažiacich deti odmeňovali  sladkosťou, lebo svoju úlohu všetci zvládli na jednotku. Aspoň si niektorí vyskúšali, ako je to vystupovať na verejnosti. Zábavu mali tak deti, ako aj dospelí.

Dospelí prijali aj pozvanie na posedenie  pri káve a pochutili si aj na skvelých koláčikoch,  ktoré nám upiekli naše tety kuchárky v školskej jedálni.

Myslíme, že dnešný deň sa nám vydaril k spokojnosti všetkých, ktorí naše pozvanie do ŠKD prijali.

V závere sme všetkým zaželali veľa lásky, ešte viac šťastia a nekonečné zdravie.

                                                                                                      Bc. Sabanová, M.

ŠKD Srdiečko - jesenné stretnutie v ŠKD so starými rodičmi a rodičmi