100_5752.jpg (61392 bytes) 100_5753.jpg (53667 bytes) 100_5754.jpg (64238 bytes) 100_5756.jpg (52706 bytes) 100_5757.jpg (73386 bytes) 100_5758.jpg (59296 bytes) 100_5761.jpg (60642 bytes)

UŽ SME PRVÁCI !  Na otvorenej hodine v 1.A mali možnosť prítomní rodičia presvedčiť sa o tom, čo všetko sa ich deti - prváci naučili za 1. polrok. Pretože úspešne zvládli učivo 1. polroka okrem pochvaly boli pasovaní triednou učiteľkou za prvákov a dostali prijímaciu listinu do Cechu prvákov.

PIC_0002.JPG (48902 bytes) PIC_0004.JPG (58148 bytes) PIC_0006.JPG (53999 bytes) PIC_0007.JPG (53625 bytes) PIC_0008.JPG (48224 bytes) PIC_0009.JPG (72267 bytes)

VIKTOR - ŠKOLA HROU

Po piatich rokoch opäť zavítal na našu školu Viktor Guľvaš so svojím zábavno - poučným pesničkovým programom. Hodina hovoreného a spievaného slova ubehla veľmi rýchlo a vystúpenie bolo odmenené dlhým potleskom.

PIC_0013.JPG (62751 bytes) PIC_0014.JPG (70118 bytes) PIC_0015.JPG (60449 bytes) PIC_0016.JPG (67874 bytes) PIC_0017.JPG (65915 bytes)

Zavítala charita medzi našich žiakov

V závere prvého polroka školského roka zavítala na našu školu charita Samaritan ś Purse, aby odovzdali niektorým vybraným žiakom darčeky v tzv. topánkových krabiciach, ktoré boli pripravené v Nemecku.

PIC_0045.JPG (66134 bytes) PIC_0046.JPG (68318 bytes) PIC_0047.JPG (63673 bytes) PIC_0048.JPG (71024 bytes) PIC_0049.JPG (70155 bytes) PIC_0050.JPG (69033 bytes)

Z rozprávky do rozprávky

Pod týmto názvom pripravili študentky strednej pedagogickej školy v Trebišove divadelné predstavenie, ktoré navštívili žiaci 1. až 4. ročníka. Prepracovanie klasických rozprávok - O červenej čiapočke a o Snehulienke do modernej podoby sa stretlo s veľkým ohlasom u divákov. V úlohe anjela sa predstavila aj bývalá žiačka našej školy Jana Danková.