Energetika 2010

 

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do štvrtého ročníka literárnej súťaže pre základné školy pod názvom Energetika 2010. Cieľom súťaže je vytvoriť priestor pre vznik a prezentáciu tvorivých, originálnych pohľadov žiakov ZŠ na určenú tému a zároveň rozšíriť ich povedomie o energetickom priemysle. Usporiadateľom súťaže je Východoslovenská energetika a.s.         Svoje scifi príbehy žiaci tvorili v rámci slohovej výchovy a krúžku. Literárne príbehy s hlavnými postavami Elom a Neom, kľúčovými slovami – zásoby energie, životné prostredie, šetrenie energie, planéta Zem – žiaci prezentovali v triednom kole. Tri najlepšie príbehy boli zaslané do tejto súťaže. Autormi najlepších prác boli: Matúš Marcinko, Timea Vargová, Maroš Talian. Ako poďakovanie za zapojenie sa do súťaže žiaci získali diplomy. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 28. februára 2010.

PaedDr. Marta Danková, triedna učiteľka 3.A