DUCHÁRSKE DOPOLUDNIE V IV.A

Deň pred jesennými prázdninami sa v IV.A uskutočnilo "duchárske dopoludnie". Žiaci ale aj pani učiteľka v tento deň prišli do školy v maskách, ktoré sú charakteristické práve pre Halloween. Strašidlá, upírov, bosorky dnes v škole čakalo vyučovanie plné čarovania a návštev. Hodina matematiky sa zmenila na čarovanie s násobilkovým pexesom, na hodine slohu a čítania bol hlavnou témou príbeh "O krásnom strašidle", na hodine vlastivedy sa na mape Slovenska hľadali hrady a zámky plné strašidiel. Sprievod strašidiel navštívil aj susedné triedy, kde sme spolužiakom priblížili históriu Halloweenu. Na otázku pani zástupkyne, či sa im takéto vyučovanie páči, všetci jednohlasne odpovedali áno. Po "jabĺčkovom dni" bolo "duchárske dopoludnie" ďalším netradičným vyučovacím dňom, ktorý si deti pochvaľovali, ba zaznela aj veta: "V škole je fajn!"