Dní mesta 12.9.- 16.9.2006

IMGA0007.JPG (111986 bytes)        IMGA0008.JPG (112832 bytes)       IMGA0009.JPG (113458 bytes)       IMGA0010.JPG (110596 bytes)

               IMGA0011.JPG (111574 bytes)        IMGA0012.JPG (111553 bytes)       IMGA0013.JPG (111602 bytes)

Úspechy našich žiakov:

ZŠ 1. - 4. ročník:

- štefetový beh po ročníkoch:

1.ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

2. ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

3. ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

4. ročník - 2. miesto ZŠ Komenského

 - kolobežky - 2. miesto ZŠ Komenského

- mažovanie na asfalt:  1. miesto - Betka benedeková a Martina Čižmárová

2. miesto - Františka Ferenčíková a Simona Kočišková

ZŠ 5. - 5. ročník:

- štafetový beh po ročníkoch:

5. ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

6. ročník - 2. miesto ZŠ Komenského

7. ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

8. ročník - 2. miesto ZŠ Komenského

9. ročník - 1. miesto ZŠ Komenského

Družstvo ZŠ Ul. Komenského v Sečovciach:

Mgr. Rabatinová Katarína, PaedDr. Danková Marta, Vojtková Mária

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 IMGA0306.JPG (112200 bytes)     IMGA0307.JPG (113729 bytes)     IMGA0308.JPG (113097 bytes)    IMGA0309.JPG (113284 bytes)    IMGA0310.JPG (114639 bytes)    IMGA0311.JPG (116108 bytes)   IMGA0312.JPG (113509 bytes)    IMGA0313.JPG (113544 bytes)     IMGA0314.JPG (115438 bytes)