22. apríl - Deň Zeme                    /fotky tu/

"Chráň si svoje životné prostredie"

Jar je jedno z najkrajších ročných období. Prečo? Pozri von! Rozkvitajúce stromy, bzučiace včielky, pestrofarebné motýle a čvirikajúce vtáčiky. Čo viac človek potrebuje pre oddych. Bohužiaľ sa nájdu aj také zákutia v mestách, kde sa na prírodu veľmi zle pozerá. V rámci "Dňa Zeme", ktorý je 22. apríla, sa uskutočnila akcia "CHRÁŇ SI SVOJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE". Žiaci 2.-4. ročníka našej školy sa zúčastnili zberu odpadkov v meste. Zber sa vykonal v parku, na autobusovej stanici a v okolí našej školy. Počasie sa vydarilo.. Slniečko krásne svietilo, takže smetie samo skákalo do košov. Akcia sa skončila kresbami kriedou na chodníku pred školou. Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí boli ochotní prísť a podporiť myšlienku čistoty nášho prostredia. Akciu zorganizovala Mgr. Monika Sojková, triedna učiteľka III.B triedy.