Zoznam našich ocenených učiteľov - prijatí primátorom mesta - MVDr. Jozefom Gamrátom, na slávnostnom stretnutí všetkých pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v meste Sečovce, ktoré sa uskutočnilo 28.3.2011 v kultúrnom dome:

Mgr. Bovan Milan, PaedDr. Danková Marta, Mgr. Kožuchová Lenka        

 /fotka/

Úcta k našim učiteľom

28. marec je určený  ako DEŇ UČITEĽOV, ktorý vznikol  pri spomienke na  narodenie veľkého učiteľa - Jána Amosa Komenského. Slová ako láska, obetavosť, starostlivosť, šikovnosť, vzdelávanie, kreatívnosť a inšpirácia sú pedagógom veľmi  dôverné.

 Aj žiaci I.A  triedy si uvedomili úctu k učiteľom našej školy a pripravili zopár milých slov a vďaky . Okrem slov podarovali aj malý darček. Pani učiteľky a páni učitelia s úsmevom prijali žiakov v zborovniach a poďakovali sa za milé prekvapenie. Verím, že sa nám podarí vyčariť úsmev na učiteľských tvárach aj na budúci rok. 

Na koniec jedna z myšlienok J. A. Komenského.

 

,,Umenie vládnuť sa nezakladá na sile, či opatrnosti, ale na múdrosti.“

                                                                                                  Mgr. M. Sojková