Deň narcisov  2011 na ZŠ Komenského v Sečovciach

Symbolicky 15. apríla 2011 sa uskutočnil jubilejný 15. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Počas tohto dňa si ľudia pripínali narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.

Dňa narcisov 2011 sa aktívne zúčastnila aj naša škola – ZŠ na Ulici Komenského v Sečovciach. Už po piatykrát zbierali príspevky aj naši dobrovoľníci, ktorí svoje poslanie plnili s pocitom, že pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú. Základ našej zbierky tvorili predovšetkým príspevky žiakov a zamestnancov školy, ktorí ochotne túto charitatívnu akciu podporili. Ústretoví boli aj občania nášho mesta, ktorých sme oslovili na uliciach, v obchodoch a úradoch. Spoločne sme prispeli sumou 236,23 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie programov a projektov na podporu onkologických pacientov. Všetkým, ktorí zbierku Deň narcisov 2011 podporili, ďakujeme.

                                                                       Mgr. Alena Kožuchová

   

 

Deň narcisov  2009 na ZŠ Komenského v Sečovciach

    Dňa 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň Narcisov, ktorého headline výstižne hovoril o poslaní narcisu v tento deň: Som len obyčajný kvet,...ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

Počas tohto dňa si ľudia pripínali narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.

Dňa narcisov 2009 sa aktívne zúčastnila aj naša škola – ZŠ na Ulici Komenského v Sečovciach. Už po tretíkrát zbierali príspevky naši dobrovoľníci, ktorí svoje poslanie plnili s pocitom, že pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú. Základ našej zbierky tvorili predovšetkým príspevky našich žiakov a zamestnancov, ktorí ochotne podporili túto charitatívnu akciu. Vyzbierali sme 125,38 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie programov a projektov na podporu onkologických pacientov. Všetkým, ktorí prispeli na zbierku Deň narcisov 2009, ďakujeme.