Stromy - pľúca Zeme

Potreba ochrany ovzdušia je v dnešnom pretechnizovanom svete na prvoradom mieste. Ovzdušie, voda sú neustále znečisťované zásahom človeka. Nenahraditeľný kyslík potrebný pre život na Zemi "vyrábajú" prírodné továrne - stromy. A práve tieto "minitovárne" sa rozhodli žiaci II.A so svojou triednou učiteľkou a za pomoci pána školníka vysadiť v blízkosti svojej školy. Malé sadenice vŕby, ktoré si sami predpestovali v triede vysadili pri príležitosti Dňa Zeme. Dúfame, že naše vŕby nám po rokoch poskytnú príjemný chládok počas prestávok. /Danková/

 

PIC_0193.JPG (60140 bytes)   PIC_0194.JPG (58607 bytes)  PIC_0195.JPG (56179 bytes)