Komenského latka - v piatok 16.3.2012 v našej telocvični  sa uskutočnil 4. ročník súťaže v skoku do výšky. Súťaž pripravili: učiteľ telesnej výchovy p. Haščák v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach - p. Tóth a p. Hreňo. Súťaže sa zúčastnilo11 dievčat a 14 chlapcov zo škôl: ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Zempl. Teplica, ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ sv. Rodiny Sečovce a domáce družstvo ZŠ Komenského /Skašková M., Kolesárová D., Vargovčíková Kr., Korytková M., Bambuchová N. /120cm/, Bartová L.115cm/, Farbár M. /145cm/, Kudráč D. /140cm/, Demeter M. /135/, Lambert D./130/, Hrinda D. 125/. V kategórii dievčat víťazkou sa stala Tóthová Timea zo ZŠ MRŠ Trebišov s výkonom 149 cm /nový rekord/, 2. miesto obsadila Skašková Monika ./ZŠ Komenského Sečovce/ výkonom 140 cm, na 3. mieste Kocáková N. /ZŠ MRŠ Trebišov/ zdolala latku vo výške 137 cm. Umiestnenie ďalších našich dievčat: na 4. mieste sa umiestnila Kolesárová D. /131 cm/, na 6. mieste Vargovčíková Kr. /128 cm/,na 7. mieste  Korytková M. /120cm/. Medzi chlapcami zvíťazil Bezeg Peter zo ZŠ MRŠ Trebišov  skokom cez výšku 165 cm , 2. miesto obsadil Balog Dávid  /ZŠ MRŠ Trebišov/ výkonom 157 cm,  na 3. mieste Kolesár Tomáš  /ZŠ Zempl. Teplica/ zdolal latku vo výške 154 cm. Z našich chlapcov na 5. mieste sa umiestnil Farbár M. /145 cm/. BLAHOŽELÁME! Najlepším jednotlivcom ceny a diplomy odovzdali Mgr. Tóthová Sl.. - zást. riad. školy ZŠ Komenského a  Mgr. Hreňo J. - riad. CVČ Sečovce. /spracoval: Mgr. Haščák/

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo súťaže

V pondelok 12.marca 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach: v prednese poézie a prózy.

V I. kategórii v prednese poézie: 1. miesto Kamila Rožoková /III.A/, 2. miesto Adam marunič a Matúš Korpesio /III.A/, 3. miesto Viktória Pristášová /II.A/

V prednese prózy: 1. miesto Timotej Maszkáľ /III.A/, 2. miesto Samuel Hrinda /IV.A/, 3. miesto Samuel Varga /II.A/

V II. kategórii v prednese poézie: 1. miesto Gabika maliničová /VI.A/, 2. miesto Laura Raničová /VI.A/, 3. miesto Kristián Pristáš /VI.A/

V prednese prózy: 1. miesto Diana Haburová /VII.A/, 2. miesto Adela Sojková /VI.A/, 3. miesto Timea Vargová /V.A/ a Simona Stričková /VI.A/

Víťazi školského kola úspešne reprezentovali školu na obvodovom kole, ktoré sa konalo 16. marca 2012 v ZŠ na ul. Obchodnej v Sečovciach.

Získali tieto umiestnenia:

I. miesto a postup do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína získala Diana Haburová v prednese prózy v II. kategórii. Takisto v prednese prózy v I. kategórii získal 2. miesto Timotej Maszkáľ. V prednese poézie sa umiestnili na treťom mieste Kamila Rožoková v I. kategórii a Gabika Maliničová v II. kategórii.

Žiakom srdečne BLAHOŽELÁME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Európa v škole - okresné kolo - Trebišov - vyhodnotenie   

1. kategória - výtvarná súťaž: 3. miesto Tomáš Prítoka

2. kategória - multimediálne práce: 1. Martin Kelemen, 2. Nikola Maťášová

2. kategória - literárne práce: 2. Diana Kolesárová

3. kategória - literárne práce: 2. Martina Dobošová, 3. Dáša Kolesárová

Po vyhodnotení celej súťaže odbornou porotou boli hore uvedené práce zaslané do celoslovenskej súťaže, ktorá sa koná v Bratislave.

/spracoval: Mgr. Ján Pekárčík - obvodný koordinátor v Trebišove/ 

BLAHOŽELÁME!

 

Vesmír očami detí

Zo školského kola do okresného postúpilo 14 prác - 10 z 1.stupňa a 4 práce z 2. stupňa.

Z 1.A boli práce: Juraja Bereša, Natálie Serbinovej, Mareka Popoviča

z 2.A: Viktórii Pristášovej, Tomáša Doboša, Samuela Vargu, Lukáša Maťaša

zo 4.A: Timoteja Maszkáľa, Kamimly Rožokovej, Jakuba Uchaľa.

Vyhodnotenie okresného kola:

Vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra v Trebišove sú vystavené práce aj našich žiakov: 

v 2. kategórii  Jakuba Uchaľa, Kamily Rožokovej, Mareka Popoviča  

v 3. kategórii Diany Haburovej

BLAHOŽELÁME!

 

Energetika 2012

Aj 6. ročník súťaže ENERGETIKA 2012, ktorú pravidelne pre žiakov košického a prešovského kraja organizuje VSE, mal naše zastúpenie. Námety šetrenia energie na plagátoch výtvarne stvárnili žiaci Oliver Bašta z 1.A, Viktória Pristášová, Samuel Varga a Patrik Varga všetci z 2.A. Po vyhodnotení potorou v Košiciach práca Patrika Vargu patrila medzi 15 najlepších prác z 260 odovzdaných prác v Košickom a Prešovskom kraji.

Ocenenie bol Patrik osobne prevziať v Košiciach. BLAHOŽELÁME! /PaedDr. Danková/

 

MLIEČNY SLOGAN

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja viedieka SR vyhlásilo pre žiakov súťaž, v ktorej mali prejaviť schopnosť vytvoriť slogan o konzumácii mlieka a prípadne do doplniť tematicky zameranou kresbou. 

Žiaci 1.A vytvorili kolektívnu prácu pod názvom - Kto chce zdravý byť, musí mlieko piť! Pestrofarebná kravička s mliečkom rôznych chutí, ktoré každému z nás chutí už čaká na vyhodnotenie.

Autori práce sú: Oliver Bašta, Juraj Bereš, Peter Kaňuch, Marek Popovič, Tomáš Prítoka, Natália Serbinová a Annamária Tkáčová.

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do spomínanej súťaže patrí poďakovanie za aktivitu a reprezentáciu našej školy. /tr. uč. PaedDr. Danková/ 

 

Slnko a jeho rodina

Dňa 23. februára triedy I.A a II.A pod dohľadom svojich triednych učiteliek sa zúčastnili prednášky o VESMÍRE: SLNKO A JEHO RODINA.

pani Mgr. Gimová prišla z Trebišova, aby hravou formou odprezentovala množstvo zaujímavých vecí o Slnku a jeho 8 planétach, ktoré nazvala jeho rodinou. Deti s úžasným zanietením pozorne počúvali a hneď, keď niečomu nerozumeli dávali otázky, na ktoré dostali hneď odpoveď. Dokonca aj v priebehu hodinovej prednášky si stihli s tetou zaspievať 2 známe detské pesničky O slniečku a O hviezdičke. Prednáška bola zaujímavá a deťom priniesla rozprávkový detský pohľad na náš veľký nekonečný vesmír.

Ďakujeme a tešíme sa ďalšie stretnutie s tetou Gimovou - žiaci I.A a II.A triedy  /Mgr. Sojková - triedna uč. II.A/