Časový harmonogram Testovania 9-2010 dňa 10. marca 2010 (streda)

Matematika – certifikačný test

8.15 – 8.20 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie

OHkT z matematiky

8.20 – 8.25 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným

testom z matematiky

8.25 – 9.25 h (60 minút)

– administrácia certifikačného testu z matematiky

9.25 – 9.30 h (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT

9.30 – 9.50 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra – certifikačný test

9.50 – 9.55 h (5 minút) – úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu a rozdanie

OHkT zo SJL a SJSL

9.55 – 10.00 h (5 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným

testom zo SJL a SJSL

10.00 – 10.50 h (50 minút) – administrácia certifikačného testu zo SJL a SJSL

10.50 – 10.55 h (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT

11.00 - 12.00   - komisionálne zabalenie všetkých OHkT z certifikačného

testovania a protokolov o priebehu testovania do obalov

pôvodných zásielok

Záver testovania