Redakčná rada:

Šéfredaktor: Mgr. E. Madárová Zástupca šéfredaktora: Mgr. T. Hohošová  Redakčná rada: N. Bérešová VI.A, E. Nahajová VI.A, D. Besterciová VI.A, D. Danková IX.A, N. Kmecová IX.B L. Miňo VI.A, L. Šutľáková IX.A

Technické redaktorky: Mgr. S. Tóthová, Mgr. L. Kožuchová