Súťaž - "Búdky v našej prírode"

Fotogaléria

ŠKD Srdiečko pri ZŠ Komenského  sa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti zapojilo do súťaže o výrobu najkrajšej búdky pre vtáčiky. Aktérom tejto aktivity bol Motocyklový klub Slza v Sečovciach. Stačila len správna dávka motivácie, povzbudenie detí a rodičov a búdky sa rodili jedna za druhou. Podmienkou bolo vyrobiť búdku z prírodného materiálu. V rámci humanistickej výchovy a výchovy enviromentálnej sa kreativite medze nekládli. Počet zúčastnených za ŠKD bolo deväť detí. Denno-denne sa na výstave v Slze počet búdok zvyšoval a my sme tajne dúfali, že niekto z nás vyhraje. Vyvrcholením súťaže bol Mikulášsky deň. V motoklube nás privítal Mikuláš, čert s čerticou a  prišla nás navštíviť i Zemplínska televízia. Sladkosti dostal každý z nás. So svojimi rodičmi a pedagógmi  sme zažili ozajstnú diskotéku.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu búdku:

1.miesto: Timea Vargová z 3.A triedy

2.miesto: Jakub Marcinko  z 5.A triedy /v kategórii kŕmidiel/

3.miesto: Lukáš Seman z 1.A triedy.

Jakub Marcinko získal aj ocenenie za „prvú donesenú búdku“. Obdiv patrí však všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do súťaže.

    V dnešnej dobe, tak uponáhľanej, plnej problémov a stresov, nepohody a napätia je obzvlášť dôležité nájsť si čas pre svoje dieťa, pre komunikáciu, pre chvíle spoločne strávené, pre radosť z vykonanej práce a napokon pre spoločné súžitie v pohode, láske a spolupatričnosti.

    Preto majme trpezlivosť a lásku pre naše deti!

Bc. Sabanová Mária