Nebojte sa strašidiel

    V našom ŠKD SRDIEČKO sa deti strašidiel neboja. Veď sú to len výmysly. Už od pradávna si ľudia vymýšľali rôzne príbehy a strašidlá. Strašenie patrilo medzi mnohé iné zábavy. Aj keď Halloween prišiel k nám až z ďalekej Ameriky, na konci októbra si tento sviatok s obľubou pripomíname aj my na Slovensku. V rámci záujmovej činnosti sme si z odpadového materiálu, textilu, zhotovili milé strašidielka. Spoločne sme pripravili jesennú výzdobu, ktorá bola naaranžovaná na chodbe, aby si ju mohli prezerať aj ostatné deti našej školy. Najviac sme sa tešili na popoludnie. Všetci sme sa obliekli do strašidelných masiek,  duchov v bielych plachtách, a strašili sme celú školu. Veľkú zábavu sme mali aj zo súťaží v behu „ na metle“ a v zametaní prázdnych plechoviek. To bolo kriku a radosti. Zvíťazili sme všetci, pretože z ŠKD sme odchádzali s príjemnými zážitkami.

   Nebojte sa strašidiel, veď sú tu pre našu zábavu.

 

                                     O najzdravšiu triedu

 

      Náš ŠKD Srdiečko pri ZŠ Komenského v Sečovciach sa zapojil do celoštátneho projektu „O najzdravšiu triedu“. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme si pripravili rôzne aktivity, ako napr. maškrtné popoludnie ovocia a zeleniny, prezentáciu o baktériách, zhotovovanie motivačnej nástenky, upevňovanie hygienických návykov a zásad zdravého životného štýlu. Deti sa s nadšením výtvarne prejavovali na tému, ako trávim voľný čas . Súčasťou projektu bolo aj zaznamenanie vymeškaných hodín za mesiac november, ktoré sme spolu s výtvarnými prácami a prihláškami detí  zaslali do Bratislavy.

Veríme, že budeme úspešní.

 Odmenou pre náš ŠKD a aj ostatné deti by bolo, keby putovné divadlo zavítalo aj medzi nás.  

Fotogaléria z týchto akcií - klik na tento text.

                                                                                                                           Bc. Sabanová M.