Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020:

Názov záujmového útvaru

Meno pedagóga

Počet ž.

Deň a čas konania

Vševedko

M. Danková

 

Streda               12.25 -  14.25

Z každého rožka troška

J. Ščecinová

 

Streda               12.20 -  14.20

Hádzanársky krúžok

p. Ujhelyová

 

Pondelok          12.30 -  14.30

Tanečný krúžok

A. Frajtová

 

Štvrtok              13.20- 15.20

Piatok                11.35  13.35

Tvorivá dramatika

K.Vincenčíková

 

Streda               12.20 - 14.20

Zdravotníček

M. Sojková

 

Streda               11.35   13.35

Šikovníci

M. Kraviarová

 

Streda               13.30 – 15.30

Krúžok jazykových a matematických zručností

H. Hallérová

 

Pondelok          12.30 – 14.30

Futbalový krúžok P. Béreš    
Hravá fyzika M. Hantke    

Počítačový krúžok

A. Novakovská

 

Utorok               13.20 – 15.20

Počítačový krúžok

L. Kožuchová

 

Štvrtok             13.20 – 15.20

Krúžok jazykových a matematických zručností

M. Popiková. 

 

Štvrtok             13.30 – 15.30

Stolný tenis I. Horňák Petríková    

Poznajko

V. Brandis

 

Piatok              10.00 – 12.00

                         12.00 –  14.00

Tvorivé nápady

V. Mačugová

 

Štvrtok            10.00 – 12.00

                         12.00 – 14.00

Tvorím, teda som G. Hrušková    

Šikovníci

R. Drobňáková

 

Streda              10.00 – 12.00

                         12.05 -  14.05

Šikovné rúčky

M.Kičinková Štecová

 

Štvrtok            10.00 –  12.00

                         12.00 -   14.00

Šikovné rúčky

M. Ivanišinová

 

Pondelok        12.00 –  13.00

Piatok              11.15 –  12.15

Výtvarníček

S. Sojková

 

Piatok              08.00 –  10.00

           14.00 -  16.00

Kreatívny svet

M. Hrivňák

 

Pondelok         12.50 – 14.50

                         10.00  - 12.00

Spievankovo

J. Oklamčáková

 

Piatok              08.00 – 10.00

                         11.20 – 13.20

Malí modelári

M. Krajčovič

 

Štvrtok            10.00 – 12.00

           14.00 – 16.00

Z rozprávky do rozprávky

M. Banická

 

Piatok              10.00 – 12.00

           12.00 - 14.00

Zdravé telíčko

M. Hrunená

 

Piatok              10.00    12.00

                          12.05     14.05

Umelecký krúžok

A. Bačová

 

Pondelok        12.00 – 14.00

Hravá angličtina

E. Bašistová

 

Piatok              10.00 – 12.00

                         12.00 – 14.00